Miniaturki szachowe Mini

Wieże vs Hetman pion artykuł
Wieże vs Hetman pion Genrich Kasparian
Goniec 2 piony vs Goniec Skoczek artykuł
Goniec 2 piony vs Goniec Skoczek Genrich Kasparian
Wieża Goniec vs Hetman artykuł
Wieża Goniec vs Hetman Genrich Kasparian
Wieża Skoczek vs Wieża artykuł
Wieża Skoczek vs Wieża Genrich Kasparian
Hetman vs Wieża Goniec artykuł
Hetman vs Wieża Goniec Genrich Kasparian
Dwie wieże artykuł
Dwie wieże Genrich Kasparian
Hetman Dwie wieże vs Hetman Wieża artykuł


Wszystkie zadania
zadania do samodzielnego rozwiązania
zadania rozwiązania zadań
zadania do samodzielnego rozwiązania
zadania Rozwiązania zadań
zadania do samodzielnego rozwiązania
zadania Rozwiązania zadań
zadania do samodzielnego rozwiązania
zadania Rozwiązania zadań

Mat w 2 posunięcia (1); Mat w 2 posunięcia (2).

Porady szachowe

Porady szachowe realizacja przewagi
Porady szachowe realizacja przewagi piona
Debiuty: partia hiszpańska C65
Debiuty: wariant drakona B78
Mistrz Świata Jose Raul Capablanca
Mistrz Świata Michaił Botwinnik
Mistrz Świata Borys Spasski
Mistrz Świata Wasyli Smysłow

Miniaturki szachowe


Vistula Chess Monthly

Logo Vistula