Zadania
kwiecień 2010

Rozwiązania. W każdej z poniższych pozycji białe mają posunięcie.Opozycja Pionowa 1 vs 3 opozycja
1.Kf1! 1/2-1/2 1.Kc3 Kd1 2.Kd3 Ke1 3.Ke3 Kf1 4.Kf3 Kg1 5.Kg3 Kf1
6.Kf3 1/2-1/2
Pionowa 1 vs 3 Pionowa 2p vs 1p opozycja
1.Kd6! Kc8 2.Ke6! 1.Kf5 Kd5 2.Kf4 1-0
Jeden pion vs dwóm pionom opozycja 2 piony vs jednemu pionowi
1.Ke4! Kb6 (1...Kc5 2.Ke5!) 2.Kd4!
(2.Kf4? Kb5! 3.Ke3 Kc5 4.Ke4 Kc4 5.Ke5 Kd3)
2...Kc6 3.Ke4 Kc5 4.Ke5 Kb4 5.Kd4 Kb3 6.Kd3 Kb2
7.Kd2 Kb1 8.Kd1 1/2-1/2
1.Kf6 Kd6 2.Kf5 1-0

 

http://szachowavistula.pl/vistula/

e-mail

Valid XHTML 1.0 Transitional