Zadania
marzec 2010

6 zadań do samodzielnego rozwiązania. W każdej z poniższych pozycji białe mają przewagę wystarczającą do zwycięstwa. Rozwiązania i następne zadania za miesiąc.

2 p vs 1p Pionowa 2 vs 1
1.Kb3 Kb5 2.a4+ Ka5 3.Ka3 Kb6 4.Kb4 Ka6 5.a5 Kb7 6.Kb5 Ka8 ( 6...a6+ 7.Kc5 Kc7 8.b4 Kb7 9.Kd6 Kb8 10.Kc6 Ka7 11.Kc7 Ka8 12.Kb6 ) 7.Ka6 Kb8 8.b3! Ka8 9.b4 Kb8 10.b5 Ka8 11.b6 axb6 12.axb6 1-0 1.Kg6 a6 ( 1...a5 2.a3 a4 3.Kh6 ) 2.a4 a5 3.Kh6 1-0.
Pionowa 2 vs 1 Skoczek vs Goniec
1.b4 a5 2.b5! a4 3.b6 a3 4.b7 a2 5.b8=H mat 1-0. 1.Sd5+ Kg7 2.Sxb6 axb6 3.b5 Kh6 4.Kg4 Kh7 5.Kg5 Kg7 6.h6+ Kh7 7.Kh5 Kh8 8.Kg6 Kg8 9.h7+ Kh8 10.Kh6 c5 11.bxc6 1-0
Hetman vs Hetman 2 p
1.Hf8+ Hxf8+ 2.Kxf8 b5 (2...a5 3.c4 a4 (3...b6 4.b3) 4.c5) 3.b4 a6 4.c3 1-0 1.f5 Kh6 2.Kb3 Kg7 3.h5 Kf6 4.h6 Kf7 5.Kc4 Kf8 6.f6 Kf7 7.h7 1-0.

http://szachowavistula.pl/vistula/

e-mail

Valid XHTML 1.0 Transitional