Felietony

Hetman vs Wieża i Goniec

     Hetman dysponuje siłą ataku przewyższającą parę wieża i goniec. Jednak w poniższej pozycji wieża w sprzyjających okolicznościach może w połączeniu z pionem zbudować niedostępną twierdzę.
     Dla uniknięcia podobnego scenariusza hetman powinien atakować z ogromną energią, nie dopuszczając do powstania statycznej, niedostępnej pozycji.
     Zwycięstwo jest osiągane po serii precyzyjnych mawewrów, rozdzielających siły przeciwnika.
Genrich Kasparian
Międzynarodowy Turniej pamięci Aleksandra Alechina 1956 1-0

1. Hh1+ (Niedobre jest 1. c6+? Kxc6 ( Po 1. ... Wxc6 wygrywa 2. Hh1.) 2. Ha6+ Gb6 3. Hc4+, gdyż czarne ratują się poświęceniem gońca 3...Gc5+! 4. Hxc5+ Kb7 i po następnym Wb6 powstaje pozycja "twierdzy". Pion wspiera wieżę, król jest bezpieczny.
1. ... Kb8 (Po 1. ... Ka6 wygrywa 2. Hf1+ Kb7 3. Hf3+ Kb8 4. Hf8+ i dalej jak w głównym wariancie.)
2. Hh8+ Kb7 3. c6+! Wxc6 ( 3. ... Kb6 4. Hd4+ po obu odejściach króla ginie wieża 4. ... Ka6 { 4. ... Kxc6 5. He4+ } 5. Hd3+.)
4. Hh1 Kb6 5. Hg1+! ( nie wygrywa 5. Hd5? Gb8! 6. Hb5+ Ka7 7. Hxc6 pat)
5. ... Kb7 (Odejście 5. ... Ka6 nie pomaga: 6. Hf1+ Kb7 7. Hf3 i dalej jak w głównym wariancie.)
6. Hg2 ( Grozi Kb5 ze zdobyciem wieży, hetman jak po schodach zbliża się do czarnego króla.)
6...Kb6 7. Hf2+ Kb7 8. Hf3 Kb6 9. He3+ Kb7 10. He4 Kb6 11. Hd4+ Kb7 (Ponownie nie ratuje 11. ... Ka6 12. Hd3+ Kb7 13. Hd5.)
12. Hd5 Gb8 (Hetman matuje po 12. ... Kb6 13. Qb5# )
13. Kb5 1-0 Ginie wieża i następnie król jest matowany.

Info: Zadania


http://szachowavistula.pl/vistula/

e-mail

Valid XHTML 1.0 Transitional