Komputerowe wsparcie dla szachistów
Grudzień 2001

Nowa wersja programu SCID Shane's Chess Information Database

Jesień przyniosła kilka nowych rozwiązań. Pojawiła się nowa wersja programu SCID 3.1, szachowego programu obsługi baz danych autorstwa Shane Hudsona. Trudno opisać wszystkie zmiany, wystarczy wspomnieć o rewelacyjnej możliwości generowania (w kilku formatach) raportów debiutowych. Zmianie uległ także format przechowywania partii, program przy otwieraniu zbiorów utworzonych starszą wersją proponuje dokonanie konwersji, stary zbiór nie ulega zmianie. Przejrzane partie łatwo zaznaczyć dla łatwego ponownego odszukania.
Zwiększone zostały możliwości drzewa wariantów, ukazującego informacje o posunięciach prowadzących do dowolnej pozycji w bazie. Bez trudu można odszukać dowolną bazę, nawet gdy zbiory są rozrzucone w różnych katalogach na kilku dyskach. Wielce przydatny jest edytor repertuaru pomagający zgromadzić wszelkie interesujące nas pozycje debiutowe w jednym zbiorze. Tak spreparowany zbiór słuzy pomocą przy przeszukiwaniu zgromadzonych baz danych dając nam szybki dostęp do pożądanej informacji. Dla treningu można używać wbudowanej możliwości korzystania z baz końcówkowych tablebase oraz programu analitycznego Crafty.
Najprostszą drogą do uzyskania możliwości analizy w systemie Windows jest skopiowanie programu Crafty do katalogu Scid-a. Po wybraniu opcji analizy program Crafty rozpoczyna pracę.
Dla uzyskania łatwego dostępu do katalogu, w którym przechowujemy posiadane bazy wystarczy po otwarciu jednej z baz użyć opcji Save Options (Zapamiętaj Opcje). Drugą możliwością jest utworzenie skrótu na pulpicie i we własnościach dopisanie w okienku "Rozpocznij w" ścieżki prowadzącej do posiadanych baz. Gdy dodamy w okienku "Element docelowy" pełną ścieżkę, ujętą w cudzysłów, do naszej bazy (opuszczamy tylko rozszerzenie w nazwie bazy), baza będzie się automatycznie ładować po uruchomieniu programu.
SCID dostępny jest zarówno na platformę Linux jak i Windows.
* Uwaga
Aktualna wersja 3.1 dla obu systemów zawiera spolszczone menu.

Dla tworzących biuletyny turniejowe - ChessPad

Nieco zapomniany już, a bardzo wygodny np. do tworzenia biuletynów turniejowych program ChessPad przeżywa drugą młodość. Autor, Mark van der Leek mimo wcześniejszych zapowiedzi wrócił do ulepszania programu, który teraz jest w stanie obsługiwać bazy dowolnej wielkości. Niewielkie rozmiary i brak potrzeby instalowania - wystarczy program po prostu skopiować do dowolnego katalogu, natychmiast jest gotowy do uzytku - czynią z niego wyjątkowo wygodne narzędzie. Obsługa formatu pgn pomaga przenosić zbiory między różnymi bazami danych. ChessPad dostępny jest na platformę Windows.

Pojawiła się nowa wersja programu Winboard 4.2.5, oprócz poprawienia drobnych błędów poprzedniej wersji program oferuje w załączeniu nową wersję GNU Chess 5.02 wraz z biblioteką debiutową.

http://szachowavistula.pl/vistula/

vistula (at) astercity (dot) net