Crafty

Co to jest Crafty?

Program Crafty autorstwa profesora Roberta Hyatta jest programem służącym do gry w szachy oraz analizy szachowych pozycji. Dostępny jest na serwerze ftp://ftp.cis.uab.edu/pub/hyatt/
Program Crafty dla systemu operacyjnego Windows, nosi nazwę craftyXX-X.exe, np. crafty-22.8.exe i jest natychmiast gotowy do działania po umieszczeniu w wybranym katalogu na naszym dysku. Jest to w pełni 32-bitowa wersja pozbawiona interfejsu graficznego, komendy wpisujemy w linii poleceń, jednak nie ma to nic wspólnego z DOS-em. Na serwerze dostępne są kody źródłowe programu, które możemy skompilować do użytku na innych systemach operacyjnych (Unix/linux).
Program Crafty jest zdolny do korzystania ze zbiorów końcówkowych zamieszczonych na cd-rom w katalogu TB. Wystarczy w tym celu umieścić w katalogu, w którym umieściliśmy program, plik o nazwie crafty.rc z zawartością np.:
Pierwsza linijka ustala wielkość pamięci operacyjnej udostępnianej dla potrzeb programu, druga włącza obsługę pliku biblioteki debiutowej dostarczonej wraz z programem, trzecia linijka informuje program o tym, gdzie jest umieszczona baza końcówkowa, (w tym przypadku litera D oznacza napęd cd-rom, jeśli w naszym komputerze ten napęd ma przydzieloną inną literę należy, korzystając z notatnika dokonać zamiany), czwarta linijka nakazuje programowi korzystanie z bazy końcówkowej, piąta zawiera niezbędną dla programu komendę.
Aby te ustawienia zadziałały, musimy włożyć do napędu cd-rom płytę z końcówkami, następnie włączamy program Crafty i wprowadzamy pozycję, którą chcemy analizować. Służy do tego komenda edit wprowadzona w linii poleceń, zatwierdzona klawiszem ENTER. Następnym krokiem jest wprowadzenie znaku # dla oczyszczenia szachownicy i kolejne wprowadzanie oznaczeń bierek. Dla przykładu: wpisujemy kolejno Kd1 ENTER, Rf1 ENTER, literę c dla zmiany koloru bierek ENTER, Kf6 ENTER, Re8 ENTER, f6 ENTER oraz znak . ENTER dla zamknięcia trybu edycji.
W ten sposób wpisaliśmy pozycję: Białe Kd1, Wf1, Czarne Kf6, We8, f6, jeśli teraz wpiszemy komendę black ENTER program wyświetli informację Mat34 1. ...Kg5!!. W ten sposób program zaczerpnie dane o dowolnej pozycji końcówkowej, jeżeli tylko jest ona obecna w katalogu D:\Tb.
Crafty używa także bibliotek debiutowych w specjalnym własnym formacie. Biblioteki noszą nazwy "book.bin" oraz "books.bin". Można użyć biblioteki wcześniej spreparowanej (np. dostępnej na witrynie Crafty) lub samemu ją zbudować przy pomocy komend Crafty. Plik book.bin jest budowany z dużego zbioru partii w formacie pgn ("portable games notation" - format pliku tekstowego służący do notowania partii szachowych - należy uważać na różne, nieco różniące się od siebie wersje), przy pomocy komendy wprowadzanej po uruchomieniu Crafty: book create plik.pgn 60 50. Plik books.bin należy zbudować przy pomocy komendy: books create start.pgn 60; plik start.pgn jest specjalnie spreparowanym plikiem tekstowym.

Co to jest program Winboard/Xboard?

Wersja dla Windows
Po zainstalowaniu programu Winboard/Xboard autorstwa Tima Manna. w wersji dla systemu operacyjnego Windows, możemy program Crafty umieścić w tym samym katalogu.
Program Crafty jest udostępniany w wersjach na różne systemy operacyjne, wersja dla systemu operacyjnego Windows jest gotowa do natychmiastowego użytku. Jednak ze względu na oszczędnościową formę wyświetlania szachownicy, wielu jego użytkowników sięga dodatkowo po barwną szachownicę Winboard. Po zainstalowaniu programu Winboard i skopiowaniu programu Crafty do jego katalogu możemy w łatwy sposób połączyć oba programy. Wystarczy w tym celu utworzyć na pulpicie Windows skrót do programu Winboard, następnie we właściwościach tego skrótu dopisać linijkę:
-cp -fcp "crafty winboard" -fd "C:\WinBoard"
W ten sposób uruchamiając program Winboard będziemy jednocześnie uruchamiać program Crafty, pod warunkiem, że zainstalowalismy program Winboard w katalogu C:\Winboard.
Możemy także edutować plik winboard.ini i na końcu pliku, w linijce /firstChessProgramNames="GNUChess zmienić wpis na /firstChessProgramNames="crafty. Program Winboard może także służyć do oglądania i wprowadzania zbiorów partii w tekstowym formacie pgn, łączenia się z serwerami szachowymi dla gry z innymi zawodnikami itp. Dodatkowe możliwości programu Winboard opisane są szczegółowo w pliku pomocy.

Wersja dla Linuksa
W wersji dla Unix/Linuks wystarczy po skompilowaniu programu wydać dyspozycję 'make install' aby umieścić program w stosownym dla używanego systemu miejscu. Tandem xboard + crafty uruchamiamy komendą xboard -fc crafty.
Wersja dla systemów Unix/Linux nosi nazwę Xboard i może zawierać wszelkie ustawienia w pliku konfiguracyjnym .xboard, zawartym w katalogu użytkownika.

Programy szachowe

Polecamy darmowe programy szachowe przydatne w codziennej pracy szachisty.

Bazy danych

Szachowe bazy danych pozwalają na wygodne przeglądanie zgromadzonych partii, wyszukiwanie pozycji i ich analizę za pomocą silników programów grających.

Programy grające

Programy grające w szachy są najczęściej silnikami pozbawionymi oprawy graficznej.

Programy edukacyjne

Dużą ofertę w tej dziedzinie przedstawia firma Convekta. More...