Wczesny Kasparian

Kasparian w kompozycji szachowej to twórca porównywalny może do Leonarda da Vinci. Oto dzieło z wczesnego okresu twórczości, za które dostał 4 wzmiankę zaszczytną.

Genrikh Kasparyan
"Turkmenskaya iskra" 1940

Wygrana białych

1.Wc8+ Sd8! Wygrana po 1...Kh7 2.Sxf7 Wxf7 (groziło Wh8 mat) 3.d8H jest oczywista.
2.Wxd8+ Kh7

3.Sf7! Niedobre jest 3.Sg6? Wxg6 4.Wh8+ Kxh8 5.d8H+ Kg7 z przewagą czarnych.
3...Wxf7 4.We8!! Poświęcenie wieży jest nieskuteczne 4.Wh8+? Kxh8 5.d8H+; słabe jest także 4.e6? Wg7 i czarne wieże matują; tylko remisuje 4.Wc8? Wxd7 5.e6 Wd8.
4...Wxd7 5.e6

1-0

Paweł Z. Kruza i Adam Umiastowski

Vistula Chess Monthly

Logo Vistula