Trzy figury (9) Wieża nieoczekiwanie matuje

Czarny król jest szczelnie zakryty pionami i figurami, jego pozycja sprawia wrażenie bezpiecznej. Aby zagrozić w takiej sytuacji królowi potrzeba złożonych działań.
Białe do ataku użyją trzech figur: gońca ustawionego na dużej przekątnej, skoczka oraz wieży, która w nieoczekiwany sposób włączy się do gry.

Parr, F. -- Waitkroft
London 1968 1-0

Posunięcie białych

1.♖h5!! ♕xd7 Przyjęcie ofiary hetmana jest wymuszone. Wieża jest nietykalna: 1...gxh5 2.♕f5#; nie pomaga też 1...♕a6 2.♖xh6+ ♗xh6 3.♘g5#.
2.♘g5+ ♔h8 3.♖xh6#. W końcu król został zamatowany w najdalszym zakątku swoich umocnień.
1-0

Vistula Chess Monthly

Logo Vistula