Trzy figury (7) Ksawery Tartakower uwalnia piona

Kolejna pozycja pochodzi z partii dwóch koryfeuszy polskich szachów Ksawerego Tartakowera i Akiwy Rubinsteina. Wysunięty i zablokowany pion f6 znacząco osłabia pozycję roszady. Koncentracja białych figur w tym rejonie nasuwa myśl o kombinacji. Tartakower poświęca wieżę i po kolejnych wymianach uwalnia wolnego piona "f", zmuszając Rubinsteina do kapitulacji.

Tartakower, Sawielly -- Rubinstein, Akiwa
Moscow 1925 1-0

Białe wygrywają

1.♖xg7! Wstęp wygląda tajemniczo, po co białe oddają wieżę?
1...♖xg7 2.♘xf6 ♕e7 3.♘xe8 ♕xe8 4.♕f4! Mistrzowski ruch! Białe zmuszają wieżę do zmiany pozycji...
4...♖e7 5.f6! ... i wykorzystują jej nową pozycję do przyśpieszenia marszu wolnego piona!
5...♘g6 Straszna siła wolnego piona przejawia się jaskrawo w wariancie 5...♖e6 6.♖xe5 ♖xe5 7.f7 i czarne muszą oddać hetmana. Blokowanie piona wieżą także nie rozwiązuje problemów obrony 5...♖f7 6.♖xe5 ♕d8 7.♖e6 ♕g8 8.♖e7 ♖f8 9.♕h6 ♖f7 10.♕e3 ♖f8 11.♖g7 i ginie czarny hetman.
6.♖xe7 ♘xe7 7.f7 Przemiana piona w hetmana rozstrzyga walkę matem 7... ♕f8 8.♕f6+ ♕g7 9.f8=♕+ ♘g8 10.♕6xg7#.
1-0

Vistula Chess Monthly

Logo Vistula