Felietony

Trzeba jeszcze zmusić nieprzyjaciela do kapitulacji

W pozycji na diagramie białe mają pozycyjnie wygraną partię dzięki aktywności swoich figur, słabości czarnego pionka na e5 i wielkiej pasywności czarnych figur. Wojna jest już strategicznie wygrana, ale trzeba jeszcze zmusić nieprzyjaciela do kapitulacji.

Titov,G - Delchev,A
Bulgaria, 1990

Posunięcie białych

1.Gg7 Kb6 Nie pomagało 1...Kd6 2.Kb4 Gc7 3.Gf6 Kd7, gdyż biały król wdzierał się do obozu czarnych 4.Kc5+-
2.Gf6! Gd6 2...Gc7 3.Ge7+-
3.Gd8+ Kb7 4.Ga5! Ge7 Wycofanie króla nie przynosi ratunku 4...Kc8 5.Gb4 Gc7 6.Kc5 Kd7 7.Gc3+- czarne nie są w stanie obronić się przed wtargnięciem białego króla na skrzydle hetmańskim.
5.Gb4 Gf6 6.Gd6! Kb6

7.g4!! h5 8.h3 hxg4 9.hxg4 Kb7 10.Kc5 Gh8 11.g5! Gg7 12.a3 Gh8 13.Gf8 Kc7

14.b4 Kb7 15.a4 Oczywiście wygrywał również rajd białego króla: 15.♔d6 ♔b6 16.♔e6 ♔b5 17.♔f7 ♔c4 18.♔xg6 czarne giną bezpowrotnie 18...♔d4 19.♔f5 ♔c4 20.g6 ♔b5 21.g7 wolny pion zmusza czarne do oddania figury 21...♗xg7 22.♗xg7 a5 23.bxa5 ♔xa5 24.♗xe5 walka zakończona, wkrótce pojawi się biały hetman.
15...Kc7 16.a5 Kd7 17.Kb6 1-0 Ginie pion a6.

Paweł Z. Kruza i Adam Umiastowski

Vistula Chess Monthly

Logo Vistula