Felietony

Trudna wieżówka

Końcówki wieżowe, takie jak na diagramie, w praktyce turniejowej miewają różne zakończenia. Naszą analizę można traktować jako wstęp do samodzielnej analizy.

Despotovic,M - Babev,A
Dresden, 1969

Posunięcie białych

1.g4 fxg4 2.hxg4 Kg6 3.Kg3 Kf6 4.Kf4 g5+ 5.Kg3 Kg6 6.f3! exf3 7.Kxf3 Kf6 Inną możliwością było 7...h5 8.Wb6+ Kf7 9.gxh5 Wxa7 10.e4!±
8.Wd7 Kg6 9.Ke2 Wa3 10.Wc7 Kf6 Nie wystarcza do obrony pozycji uwolnienie piona 10...h5 11.Wc6+ Kf7 12.gxh5 Wxa7 13.Kf3 wolne piony białych decydują o zwycięstwie.

11.Kd2! Ke5 12.Kc2 Ke4 Białe mogły uzyskać wygraną pozycję również po 12...Kd6!? 13.Wh7 Kc5! 14.Kb2! Wa6 15.Kb3 Kb5 16.e4! Kc5 17.e5 Kd5 18.e6!+-.
13.Kb2 Wa6

14.Wf7!+- Kxe3 15.Kc3 Ke4 16.Kc4 Wa1 17.Kb5 Wb1+ 18.Ka6 Wa1+ 19.Kb7 Wb1+ 20.Kc8 Wc1+ 21.Kb8 Wb1+ 22.Wb7 1-0

Paweł Z. Kruza i Adam Umiastowski

Vistula Chess Monthly

Logo Vistula