To nie takie proste

W poniższej miniaturce pokazujemy dobrą receptę na jeden z planów, z którym każdy, kto gra atak Torre w końcu się spotka (...Sd5 i ...f5). W przytoczonej partii czarne szybko osłabiły pozycję króla, po czym białe czuły się jak na strzelnicy.

Vera,R (2495) - Romero Holmes,A (2430) [A47]
Leon, 1996
1.d4 e6 2.Sf3 c5 3.c3 Sf6 4.e3 b6 5.Sbd2 Gb7 6.Gd3 cxd4 7.cxd4!? Prowadzi do symetrycznego ustawienia pionów. Większość szachistów w takim przypadku wybiera 7.exd4 ♗e7 8.O-O.
7...Sd5?! Lepszy był naturalny rozwój figur 7...d5 8.O-O ♘c6 9.♘e5 ♗d6.
8.0-0 f5?! Skromne 8...♗e7 9.e4 ♘f4 10.♗c2 O-O 11.♖e1 ♘c6 prowadziło do równej gry.

9.e4! fxe4 10.Sxe4 g6? Czarne błyskawicznie pogrążają się oslabiając pozycję króla. Po 10...Ge7 11.Se5!? ( 11.Sfg5!?) 11...0-0 12.Hh5 He8 ( 12...Sc6??

13.Hxh7+! Kxh7 14.Sf6+ Kh8 15.Sg6#) 13.Hh3.
Spokojne 10...♘c6 też nie ratowało: 11.♗g5 ♕b8 12.♘e5 ♘xe5 13.dxe5 ♕xe5 14.♖e1 ♗e7 ( nie pomaga ucieczka hetmana 14...♕xb2 15.♖b1 ♕d4 16.♘d6+ ♗xd6 17.♖xe6+ ♘e7 18.♗g6+ hxg6 19.♖xe7+ ♗xe7 20.♕xd4 z wygraną białych ) 15.♘f6+ ♗xf6 16.♖xe5 ♗xe5 i czarne mają wieżę i skoczka za hetmana.
11.Gg5+- Hc7 12.Wc1 Sc6

13.Sf6+! Sxf6 14.Gxf6 Wg8

15.d5! exd5 16.We1+ Kf7 17.Ge5 Hd8 18.Sg5+!

1-0 Pozycja jest wygrana: 18.♘g5+ ♕xg5 19.♕f3+ ♔e8 20.♗f6+ ♘e7 21.♗xg5 i czarne straciły hetmana.

Paweł Z. Kruza i Adam Umiastowski

Vistula Chess Monthly

Logo Vistula