Taką grę lubimy

Prezentujemy bardzo efektowny atak. Tak właśnie należy grać! Pozornie czarny król jest dobrze chroniony, jednak zdecydowane działania białych, nie cofających się przed poświęceniami obnażają ponurą prawdę - czarny król jest na strzelnicy!

Filipowicz - Ozsvath
Budapest, 1976

Posunięcie białych

1.Gxf6! exf6 2.Hh7+ Kf8

3.Se6+! Piękna ofiara skoczka!
3...fxe6 4.Sf4 Gd7 Po odejściu króla 4...♔f7 białe prowadziły atak: 5.♕xg6+ ♔g8 6.♘h5 ♔h8 7.♘xf6 ♗xf6 8.♕xf6+ ♔h7 9.♖f4 ♗e8 10.♖h4+ ♗h5 11.♖xc7+ ♖xc7 12.g4 z decydującą przewagą.
5.Sxg6+ Czarny król jest osamotniony, sam goniec nie wystarcza do skutecznej obrony.
5...Kf7 Drugie odejście króla owocowało matem 5...♔e8 6.♕g8+ ♗f8 7.♕xf8#.
6.Wxf6+ Kxf6 7.Wf1+ Kg5 Czarne mogły także ochronić króla hetmanem: 7...♕f5 8.exf5 ♖c1 9.♕h4+ ♔f7 10.fxe6+ ♔xg6 11.♕e4+ ♔h6 12.♕f4+ ♔h7 13.exd7 ♖xf1+ 14.♕xf1 ♖d8 15.♕f7 z wygraną.
8.h4+ Kg4 9.Wf4+ Kg3 10.Wf3+ Kg4

11.Se5+! 11.Se5+ Hxe5 12.Hg6+ Kxh4 13.Wh3#.
1-0

Paweł Z. Kruza i Adam Umiastowski

Vistula Chess Monthly

Logo Vistula