Szaleństwo białej wieży

Oglądając te końcówkę nie potrafiliśmy odróżnić białej wieży od wycieraczki w samochodzie...
Na poczętek warto dostrzec specyficzną pozycję czarnego króla, który nie jest w stanie wydostać się z pułapki matowej. Jedyną ochronę może mu zapewnić wieża.
Silnym atutem czarnych jest wolny pion, którego musi pokonać król. Biała wieża aż pięciokrotnie grozi matem na skrzydle, ostatni raz jest skuteczny.

Pogosjants, E
1982

Wygrana białych

1.Wh4 e1S+ Tzw. słaba promocja jest wymuszona groźbą Wh8 mat. Szachowanie wieżą nie przynosi ratunku: 1...♖a3+ 2.♔xe2 ♖a2+ 3.♔d1 ♖a1+ 4.♔c2 ♖a2+ 5.♔b3 z matem; 1...♖d5+ 2.♔c4 i ♖h8 mat.
2.Ke2 We5+ 3.Kd1 Kd8 Król udaje się pod ochronę wieży.
4.Wa4 Kolejna groźba mata.
4...Wd5+ 5.Kxe1 Ke8 Ponownie król szuka osłony przed szachem.
6.Wh4 We5+ 7.Kd2 Kd8 8.Wa4 Następna groźba na skrzydle hetmańskim.
8...Wd5+ 9.Ke3 Ke8 10.Wh4 Czarny król nie może obronić się przed matem.
10...We5+ 11.Kd4 1-0

Paweł Z. Kruza i Adam Umiastowski

Vistula Chess Monthly

Logo Vistula