Siła zdwojonych pionków

Zdwojone piony nie zawsze są słabością, nawet w końcówkach pionowych. W pozycji diagramu panuje równowaga materialna, dwa piony są wolne, króle znajdują się w pozycji trabochetto. O wyniku partii decyduje gra tempowa pionami. Białe mając pierwszy ruch mogą odebrać przeciwnikowi zapasowe tempa.

Popov,N - Dankov
Albena, 1978

Posunięcie białych

1.g4! a6 Zobaczmy pozostałe możliwośći:
Po 1...g5 2.g3 b6 (2...a6 a5) 3.b5;
Gra na drugim skrzydle 1...b6 2.b5 g6 kończy się po 3.g5!! ( niezwykle ważne poświęcenie piona, po błędnym 3.g3?? g5! wygrywają czarne. ) 3...hxg5 ( 3...h5 4.g3 z wygraną białych ) 4.g4 i czarny król musi się wycofać;
W przypadku 1...g6 decyduje znana nam już ofiara piona 2.g5!!.
2.a5 g6 2...g5 3.g3+-

3.g5!! hxg5 4.g4 Pozycja trabochetto. Czarne są zmuszone wykonać ruch królem, po czym tracą piona.
4...Kd6 5.Kxe4 Ke6 Czarne skapitulowały, przegrywają po 5...Ke6 6.d5+ Kd6 7.Kd4 Kd7 8.Kc5 Ke7 ( 8...Kc7 9.d6+ Kd8 10.Kd5 Kd7 11.Ke5 ) 9.Kb6 Kd6 10.Kxb7 Kxd5 11.Kxa6 itd.
1-0

Paweł Z. Kruza i Adam Umiastowski

Vistula Chess Monthly

Logo Vistula