Siła pionków

Przy równowadze materialnej w grze końcowej o przewadze decydują takie elementy pozycji, jak zaawansowane wolne piony. W pozycji z partii Shankland - Hernandez Guerrero widzimy ilustrację takiej sytuacji. Białe forsują wydarzenia likwidując silnie ustawionego skoczka, po czym awans wolnych pionów jest nie do powstrzymania.
Interesująca kombinacja w końcówce.

Shankland,S (2633) - Hernandez Guerrero,G (2531)
III a Praia da Pipa, 2014

Posunięcie białych

1.Wxd4! Skoczek utrzymywał w ryzach piony na skrzydle hetmańskim i mógł stanowić zagrożenie na skrzydle królewskim. Ofiara jakości usuwa wszelkie przeszkody.
1...cxd4 2.b4! Czarne poddały się widząc taki możliwy finał: 2.b4 ♔f8 3.c5 ♔e7 4.c6 ♔d6 5.b5 axb5 6.♘xf7+ ♔xc6 7.♘xd8+ ♔xd7 ( białe piony zniknęły, nadeszła pora na marsz kolejnego wolnego piona) 8.♘f7 ♔e6 9.♘h6 g3 10.fxg3 ♔d5 11.♔e1 ♔c4 12.♔d2 ♔b4 13.g4 ♔a3

Analiza - posunięcie białych

14.h4 ♔xa2 15.h5 (przełom pionowy na skrzydle królewskim prowadzi do pojawienia się nowego hetmana) 15... g5 16.♘f5 b4 17.♘xd4 b3 18.♘xb3 itd.
1-0

Paweł Z. Kruza i Adam Umiastowski

Vistula Chess Monthly

Logo Vistula