Ranking
Szachowa Vistula 2006

Ranking szachowy

Międzynarodowa federacja szachowa FIDE publikuje regularnie (kwartalnie) listę rankingową. Lista zawiera oceny rankingowe zawodników startujących w oficjalnych zawodach na całym świecie. Istnieje zbiór reguł oceny wyników wszystkich zawodników.

Lista rankingowa

Lista rankingowa jest plikiem tekstowym wygenerowanym przez bazę danych prowadzoną przez FIDE. Zawiera nazwiska, daty urodzenia i rankingi ocenianych zawodników. Patrz artykuł: Tytuły i ranking FIDE.
Opublikowane zbiory pochodzą z serwisu FIDE i obejmują listy rankingowe od stycznia 2004 roku.

Ranking meczowy Stefana Wronicza

Stefan Wronicz, ekspert od rankingu szachowego administrował niegdyś polską listą rankingową PZSzach. Obecnie prezentuje na swojej stronie metodę oceny rankingowej wyników arcymistrzów, którzy wygrali przynajmniej jedną partię z obecnymi już na liście zawodnikami. Druga lista dotyczy tak zwanego rankingu meczowego, obliczanego w sytuacji rozgrywania minimum dwóch partii odmiennymi kolorami bierek. Ranking szachowy


http://szachowavistula.pl/vistula/

e-mail

Copyright © Adam Umiastowski & Tomasz Lissowski 2006
Pismo utworzone dnia 26-12-1997