Tytuły i rankingi szachowe
FIDE

     Szybkość rozwoju współczesnych szachów sportowych na świecie nie ma precedensu. Jak zwykle największe emocje budzą tytuły szachowe oraz ranking międzynarodowy.
     Lista rankingowa FIDE obejmuje zawodników startujących w zawodach zgłoszonych do oceny rankingowej. Wiąże się to z kosztami zarówno dla grających jak i dla federacji narodowych. Podobnie jest z tytułami, takimi jak mistrz FIDE, mistrz międzynarodowy, arcymistrz, prowadzonymi zarówno dla mężczyzn, jak i dla kobiet. Kobiety mogą zdobywać męskie tytuły.
     Obecnie lista rankingowa FIDE zawiera ponad 72 tys. nazwisk zawodników legitymujących się rankingiem ponad 1800, czyli od zaawansowanych amatorów po najlepszych graczy planety.
     Ranking obliczany jest dla wszystkich zgłoszonych zawodów i publikowany kwartalnie na stronach FIDE w postaci pliku tekstowego, zawierającego numer systemowy każdego zawodnika, nazwisko, imię, tytuł szachowy, oznaczenie federacji, aktualny ranking, liczbę ocenianych w danym kwartale partii, datę urodzenia i informację o nieaktywności.
     Szachową potęgą jest wciąż Rosja mająca 5987 aktywnych zawodników (z nieaktywnymi 8495 graczy), w tym 139 arcymistrzów i 24 arcymistrzynie. Mistrzów międzynarodowych Rosja posiada 331 oraz 51 kobiet z tym tytułem. Tytuł mistrza FIDE posiada 510 zawodników i 174 zawodniczki.
     Polskich zawodników jest na liście 2161 (z nieaktywnymi 2932), w tym 19 posiada tytuły arcymistrzów, 5 arcymistrzyń, 60 mistrzów międzynarodowych, 15 mistrzyń międzynarodowych, 65 mistrzów FIDE, 15 mistrzyń FIDE. Polska, jeśli policzyć średni ranking pierwszych 10 zawodników zajmuje na świecie 13 pozycję, jeśli chodzi o tytuły ma pozycję zbliżoną do Czech.
     Na aktualnej liście rankingowej 19 zawodników przekroczyło ranking 2700 pkt. Liderem rankingu jest Veselin Topałow z Bułgarii z rankingiem 2813. Najlepszy ranking wśród polskich zawodników ma aktualnie arcymistrz Kamil Mitoń 2638 (69 pozycja na liście), przed arcymistrzem Michałem Krasenkowem 2635 (74 pozycja na liście), Radosławem Wojtaszkiem 2622 (92 pozycja na liście), Bartoszem Soćko 2621 (95 pozycja na liście) itd.

http://szachowavistula.pl/vistula/

szachowa_vistula (at) o2 (dot) pl

Valid HTML 4.01!