Felietony

Przesłona i przeciążenie

W pozycji na diagramie widać zagrożenie atakiem białych po linii h, drogą Hh3-h6-Wg1-g3-h3, ale wydaje się, że walka może trwać jeszcze długo. Na drugim diagramie rzuca się w oczy prosta, ale ładna kombinacja. Czarne nie są w stanie jednocześnie bronić gońca na f6 i pól g7, h7.

Flis - Księski
Poland (ch), 1984

Posunięcie białych

1.Hh6! Gf6 2.Wg3 Wfd8 3.Wxd8+ Hxd8 4.Wh3 gxf5 5.gxf5 Gxa2 6.Wg3+! Kh8

7.Gb6 Teraz białe w interesujący sposób dobierają się do króla.
7...He7 8.Gc5! Hd8 9.Gf8 1-0
Finał bardzo ładnej kombinacji. Następne posunięcia mogły wyglądać tak: 9... ♗g5+ 10.♖xg5 ♕xg5+ 11.♕xg5 ♖xf8 12.f6 ♖g8 13.♕h6 ♖g1+ ( mat był także po 13...♖g6 14.♗xg6 fxg6 15.♕g7# ) 14.♔d2 ♔g8 15.♗xh7+ ♔h8 16.♗g6+ ♔g8 17.♕g7# )

Paweł Z. Kruza i Adam Umiastowski

Vistula Chess Monthly

Logo Vistula