Póki damy i wieże na szachownicy...

Końcówki ciężkofigurowe mają swoją specyfikę. Zdarzają się w nich ataki niczym w grze środkowej i siatki matowe. W przedstawionej partii czarne, mimo przewagi w pionach, nie potrafią skutecznie ukryć króla. Dalsza gra prowadzi do oddania materiału dla uniknięcia mata. Ciekawostką jest, że końcówki z materiałem do siedmiu bierek zostały już zbadane przez algorytm umożliwający opracowanie tablic wskazujących prawidłową drogę. O ile tablice dla końcówek poniżej sześciu bierek można pobrać na dysk, to w przypadku sześciu i siedmiu bierek są to już naprawdę bardzo duże zbiory.

Rublevsky,S - Markovic,M
Jugoslavija, 2000

Posunięcie białych

1.Hc8+! Hd7 Odejście króla 1...Kxe5? prowadzi do straty hetmana 2.We8!+-.
2.Hg8 Kxe5 3.Hg3+ Kd4 Po 3...Ke6 4.Wh6+ Ke7 ( 4...Wf6 5.Hh3++-) 5.He5++-; 3...Wf4 4.Wh5+ Ke4 5.Kc2! białe łatwo wygrywają.

4.b4! I oto zamyka się siatka matowa...
4...He7 Inne posunięcia prowadzą do mata: 4...Wh7 5.Wxh7 Hxh7 6.Hc3+ Ke4 7.Hc2++-; 4...Kc4 5.Hc3+ Kb5 6.Hc5++-.
5.Wh4+ Hxh4 Oddanie hetmana jest wymuszone: 5...♕e4 6.♕c3 mat.
6.Hxh4+ Ke5 7.Hg3+ 1-0 Białe wygrywają, gdyż są w stanie zdobywać piony, np. 7... ♔e6 8.♕g8 ♔f6 9.♕b8 a6 10.♕d6+ ♔g7 11.♔c3 ♖f3+ 12.♔d4 ♖f7 13.♔e5 ♖f1 14.♕d8 ♖e1+ 15.♔d6 ♔f7 16.♕c7+ ♔f6 17.♕xb7 ♖e6+ 18.♔c5 ♔g5 19.♕xa6 i końcówka zgodnie z bazą końcówek 7-bierkowych Łomonosowa jest łatwo wygrana.

Paweł Z. Kruza i Adam Umiastowski

Vistula Chess Monthly

Logo Vistula