Nowy prezes PZszach

W niedzielę 16 września 2018 roku w luksusowym hotelu "Dom Chłopa" w Warszawie odbył się Nadzwyczajny Zjazd Delegatów PZSzach.

Najważniejszym punktem programu były wybory nowego prezesa Związku, co miało związek z rezygnacją dotychczasowego prezesa p. Adama Dzwonkowskiego.

Wybory wygrał p. Radosław Jedynek, który w tajnym głosowaniu pokonał jedynego kontrkandydata, byłego kuratora Związku, p. Bartłomieja Korpaka, działacza sportu akademickiego.

Po przerwie obiadowej odbyły się wybory nowego Zarządu PZSzach. Zgłosiło się 11 osób kandydujących, miejsc do obsadzenia w Zarządzie było 9.

Największą ilość głosów otrzymali:

Należy oczekiwać na ogłoszenie nowego programu działania, by "królewską grę" uczynić jeszcze bardziej popularną i uprawianą w Polsce, zwłaszcza przez młode pokolenia.

Redakcja "Vistuli"

Vistula Chess Monthly

Logo Vistula