Nieunikniony remis

Pozycja jest zablokowana, wydaje się, że remis jest nieunikniony. Lasker pokazał bardzo pouczającą drogę do zwycięstwa białych.

Lasker 1921

Wygrana białych

1.Kb3! Przedwczesne 1.b5+? cxb5+ 2.Kb4 Kb7 3.Kxb5 prowadziło do równej gry po 3...a6.
1...Kb7 Po 1...Kb5 2.a6 Kxa6 3.Ka4 białe dochodziły do b4-b5.

2.a6+! Kxa6 Wyczekiwanie nie dawało wystarczającej obrony 2...Kc7 3.Ka4 Kd7 4.b5 Kc7 5.Ka5 Kb8 6.bxc6 ( 6.b6? Ka8=) 6...Kc7 7.Kb5 Kc8 8.c7! ofiara piona 8...Kxc7 9.c6 Kd6 10.c7! ofiara kolejnego piona 10...Kxc7 11.Kc5 z wygrana pozycją.
3.Ka4 Kb7

4.b5 a6 Bicie piona nie pomagało w obronie 4...cxb5+ 5.Kxb5 Kc7 6.Ka6 Kb8 7.c6 Ka8 ( Po 7...Kc7 8.Kxa7 Kxc6 9.Ka6 ginie pion d5) 8.Kb5 ( 8.c7??=) 8...Kb8 9.Kc5+-.
5.bxc6+ Kxc6 6.Ka5 Kb7

7.c6+ Kxc6 8.Kxa6 Kc7 9.Kb5

1-0 Białe zdobywają piona d5 i wygrywają przemieniając piona w hetmana: 9... ♔d6 10.♔b6 ♔d7 11.♔c5 ♔e6 12.♔c6 ♔e7 13.♔xd5 itd.

Paweł Z. Kruza i Adam Umiastowski

Vistula Chess Monthly

Logo Vistula