Felietony

Następna do kolekcji

Poniższa końcówka wieżowa zasługuje na uwagę i samodzielną analizę. Partia grana była w turnieju korespondencyjnym, były mistrz Polski Krzysztof Pytel zademonstrował metodę realizacji przewagi piona. Wolny centralny pion stanowi groźną siłę, rosnącą z każdym posunięciem. Piony skrzydła królewskiego stały się areną zaciekłych zmagań, gdyż czarne opierały swoją strategię obronną na wytworzeniu własnego wolnego piona.

Smit,D - Pytel,K
corr, 1972

Posunięcie białych

1.Wb3! Ke7 2.Kd3 h5 2...Kd6 3.Kc4 Wa4+ 4.Wb4 Wa6 5.g4! +- białe grają dalej d5, Kd4, Wc4, g5, Wc6! z wygraną.
3.Kc4! Wa1 Atakowanie wolnego piona z boku 3...♖a4+ 4.♔c5 ♖a5+ 5.♖b5 ♖a7 6.d5 ♔d7 7.♔d4 ♖a6 8.♖b7+ ♔d6 prowadziło do wymiany 9.♖xf7 ♖a4+ 10.♔e3 ♔xd5 i straty piona 11.♖f6.
4.Wb7+ Kf6 5.d5 Wc1+ Atak na skrzydle mógł prowadzić do znanej już pozycji: 5...♖a5 6.♖b5 ♖a7 7.♔d4 ♔e7 8.♖c5 ♖a3 9.♖c3 ♖a4+ 10.♖c4 ♖a3 11.♖c7+ ♔d6 12.♖xf7 ♖a4+ 13.♔e3 ♔xd5 14.♖f6.
6.Kd4 Wd1+ 7.Kc5 Wd3 Po 7...Wc1+ 8.Kd6 7...♖c1+ 8.♔d6 ♖e1 9.♔c6 ♖e8 10.d6 ♔e6 11.d7 ♖a8 12.♖b3 f6 13.♖e3+ ♔f5 14.♖e8 wygrana bialych jest prosta.

8.Kc6 Wxg3 9.d6 Znacznie silniejsze było 9.♖b5! ♖c3+ 10.♖c5 wieża chroni króla przed szachami 10...♖f3 11.d6! ♖xf4 12.♖d5, a teraz wieża chroni piona przed napaścią 12...♖c4+ 13.♔b5 ♖c8 14.d7 ♖d8 ostatni bastion czarnych 15.♔c6 ♔e7 16.♖e5+ ♔f6 17.♖e8 bastion pada i czarne muszą oddać wieżę za piona.
9...Wc3+ 10.Kd7 Kf5

11.Wb5+! Kxf4 11...Kf6 12.Kd8! Ke6 13.d7 Wd3 14.We5+ Kd6 15.Ke8 Kc7 16.We7+-; 11...Kg4 12.Wg5+! Kxh4 13.Ke7+-.
12.Wg5! 12...f5 Czy lepsze było 12...♖e3 13.♔c6 f6 (szybko przegrywało 13...♖c3+ 14.♖c5 ♖a3 15.d7 ♖a8 16.♔b7 ♖d8 17.♔c7 ♖g8 18.♖g5 f6 19.♖xg6 ♖xg6 20.d8=♕) 14.♖xg6 ♖c3+ 15.♔b6 ♖b3+ 16.♔c7 ♖c3+ 17.♔d7 ♔f5 - nie, gdyż po 18.♖g1 ♖d3 19.♔e7 ♖e3+ 20.♔d8 ♖h3 21.♖f1+ ♔e6 22.d7 ♖xh4 23.♖d1 ♖g4 24.♔c7 ♖g8 25.d8=♕ ♖xd8 26.♖xd8 wieża łatwo rozprawia się z dwoma wolnymi pionami.

Pozycja z analizy

13.Wxg6 Kf3 14.Ke6 f4 15.d7 1-0 Czarne poddały z oczywistych powodów: 15.... ♖e3+ 16.♔f6 ♖d3 17.♔e7 ♖e3+ 18.♖e6 został zbudowany tzw. most i biały pion bez przeszkód przemieni się w hetmana.

Paweł Z. Kruza i Adam Umiastowski

Vistula Chess Monthly

Logo Vistula