Król sam w domu

Sztuka ataku na pozycję króla jest wspaniale rozwinięta, podobnie jak koncepcje jego obrony. Jednak wciąż można obserwować sytuacje, w których obrona zostaje zaniechana w imię "wyższych" celów. W przytaczanej partii przeciwnik Petrosjana osiągnął wyrównanie, po czym beztrosko przeniósł uwagę na skrzydło hetmańskie. Petrosjan natychmiast skierował figury na skrzydło królewskie i choć nie znalazł natychmiast optymalnego wygrywającego rozwiązania, już następny błąd wykorzystał bez pudła. Polecamy uwadze czytelników końcową pozycję, znakomicie ilustrującą tezę artykułu.

Petrosian, Tigran V -- Borisenko, Georgy K
URS Spartakiad Moscow RUS 1964.10 1-0 A36d
1.c4 e6 2.♘c3 c5 3.♘f3 ♘c6 4.g3 ♘f6 5.♗g2 d5 6.cxd5 ♘xd5 7.O-O ♗e7 Symetryczny wariant partii angielskiej związany z nazwiskiem Paula Keresa, słynnego estońskiego arcymistrza.
8.♘xd5 ♕xd5 9.d3 O-O 10.♗e3 ♕h5 11.♖c1 ♗d7 12.d4 cxd4 13.♘xd4 ♖fd8 14.♕b3 ♘a5 15.♕d3 e5 16.♗f3 ♕h3 17.♗g2 ♕h5 18.♘f3 ♗e8 19.♕e4 f6 Czarne umacniają pozycję, mając nadzieję na rychłe zakończenie rozwoju figur.
20.♗c5 ♗xc5 21.♖xc5 ♘c6 22.♕e3 ♕f7 23.a3 ♖ac8 24.♖fc1 Mobilizacja sił zakończona. Petrosjan rozpoczyna akcje na obu skrzydłach w oczekiwaniu na błędy przeciwnika.
24...♕d7 25.h4 ♗f7 26.♔h2 h5 27.♖5c3 ♗e6 28.b4 ♗g4 29.a4 a5 Czarne nie muszą osłabiać pozycji dla utrzymania równowagi: 29...♘e7 30.♕xa7 ♖a8 31.♕c5 ♖dc8 32.♕b5 ♕xb5 33.axb5 ♖a4.
30.bxa5 ♘xa5 31.♕b6 Powstała groźba wtargnięcia wieży na c7.
31...♖xc3 32.♖xc3 ♖a8 33.♖c7

33...♕xa4 W całkowicie równej pozycji czarne popełniają błąd strategiczny, pozostawiając króla bez opieki. Grając 33...♖a6 34.♕c5 ♕d6 35.♕c3 ♖b6 36.♘d2 ♘c6 37.♕c4+ ♗e6 czarne pozostawały bezpieczne.
34.♘g5 Szybko nokautowało 34.♘xe5 ♗f5 35.♗d5+ ♔h8 36.e4 ♘c4 (36...♗xe4 37.♘f7+ ♔g8 38.♕c5 ♗xd5 39.♘h6+ ♔h7 40.♕e7) 37.♗xc4 ♕a5 38.♕xb7 ♕a7 39.♘f7+ ♔h7 40.♘g5+.
34...fxg5 Pozycja mogła być jeszcze broniona: 34...♕d4 35.♕b1 fxg5 36.♕a2+ ♔h8 37.♕f7 e4 38.hxg5 ♘c4 (przegrywało natychmiast 38...b5 39.♖e7 ♘c4 40.♖e8+ ♖xe8 41.♕xe8+ ♔h7 42.♗xe4+) 39.♖xc4 ♕d7 40.♕xd7 ♗xd7 41.♗xe4 i strata piona nie przesądza o przegranej czarnych.
35.♕g6

Nie ma już obrony przed matem 35.♕g6 ♕d7 36.♖xd7 ♗xd7 37.♗d5+ ♗e6 38.♗xe6+ ♔h8 39.♕xh5#.
1-0

Vistula Chess Monthly

Logo Vistula