Wiktor Korcznoj (7)

W czerwcu 2016 roku zmarł słynny szachista Wiktor Korcznoj (ur. 23.03.1931 zm. 6.06.2016).
W 1959 roku Korcznoj wygrał turniej międzynarodowy w Krakowie, w sumie należał do czołówki światowej ponad 30 lat. Będziemy regularnie przytaczać charakterystyczne dla Korcznoja partie, rozpoczynając od lat młodzieńczych.
Publikacje na temat Wiktora Korcznoja w Szachowej Vistuli.

Wiktor Korcznoj Zbiór artykułów

Mistrz kraju z Leningradu 1960

Rok 1960 był dla kariery sportowej Wiktora Korcznoja przełomowy. W mistrzostwach kraju w Leningradzie zdobył złoty medal. Do roku 1970 zdobywał to trofeum jeszcze 3-krotnie.

Wiktor Korcznoj - Iivo Nei | Wiktor Korcznoj- Eduard Gufeld |
Aleksiej Suetin - Wiktor Korcznoj | Vasily Smysłow - Wiktor Korcznoj |

Typowa metoda ataku na skrzydle królewskim zastosowana w poniższej partii przez Korcznoja stanowi piękne widowisko.

Korchnoi, Viktor -- Nei, Iivo
URS-ch27 (Round 4) Leningrad RUS 1960 1-0 D30o
1.d4 d5 2.c4 c6 3.♘f3 e6 4.♕c2 W tej pozycji gambitu hetmańskiego powszechnie grywane jest 5.e3 oraz5.Sc3.
4...♘f6 5.♗g5 ♘bd7 6.♘bd2 Wielu zwolenników ma 6.e3 i 6.cxd5.
6...♗e7 7.e3 ♘e4 8.♗xe7 ♕xe7 9.♘xe4 dxe4 10.♕xe4 ♕b4+ 11.♘d2 ♕xb2 12.♕b1 ♕c3 13.♗d3 c5 14.♔e2 ♕a5 15.♘f3 cxd4 16.exd4 ♘f6 17.a4 O-O 18.♕b5 ♕d8 19.a5 ♖b8 20.♖hd1 ♗d7 21.♕g5 ♗c6 22.♘e5 ♗e4 Białe nie zdecydowały się na 22...♕xd4, choć po 23.♔f1 h6 24.♕g3 ♕c5 miały bezpieczną pozycję z przewagą piona. Korcznoj, gracz koncertowo uderzający z kontry miał opinię niebezpiecznego przeciwnika.
23.♕e3 ♗xd3+ 24.♖xd3 ♕c7 25.♔f1 ♖bd8 26.a6 ♘d7 27.♖c3 b6 28.♘f3 ♘f6 29.h3 ♖c8 30.♖ac1 ♖fd8 31.♘e5 ♕d6 32.♕f3 ♖c7 33.g4 h6 34.h4 ♖dc8 35.♖d1

35...b5 Czarne powinny wybrać, dla zabezpieczenia króla, między 35...♘h7 36.♔g2 ♘f8, a 35...♕e7 36.g5 ♘h7.
36.g5 hxg5 37.hxg5 ♘h7 38.♕h1 Na bardzo silne wygląda 38.♕h5 (z groźbą 39.Wh3) 38...♘xg5 39.♕xg5 f6 40.♕h4 fxe5 41.♖h3.
38...♘xg5 39.f4

39...f6 Czarne balansując nad przepaścią nie znalazły bezpiecznej metody obrony króla. Wypad hetmana 39...♕b4 40.♖cd3 bxc4 41.♖3d2 z następnym wycofaniem skoczka 41...♘h7 42.♖h2 ♕b3 43.♖e1 f6 44.♖xh7 fxe5 45.♖h8+ ♔f7 46.♕h5+ ♔e7 47.♕g5+ ♔f7 pozwalał na skuteczną obronę.
40.fxg5 fxe5 41.g6 ♕f8+ 42.♔e2 1-0

Nasycony taktyką pojedynek w obronie królewsko-indyjskiej

Korchnoi, Viktor -- Gufeld, Eduard
URS-ch27 (Round 8) Leningrad RUS 1960 1-0 E62l
1.d4 ♘f6 2.c4 g6 3.♘c3 ♗g7 4.g3 O-O 5.♗g2 d6 6.♘f3 Obrona królewsko-indyjska, wariant z fiachetto.
6...♘c6 7.h3 e5 8.d5 ♘e7 9.e4 ♘e8 10.♗e3 f5 11.♕d2 c5 Niezbyt udane rozwiązanie, lepsze 11...♘f6 12.♘g5 ♘h5 13.♕d3 f4 14.♗d2 ♗h6 15.h4 ♗xg5 16.hxg5 fxg3 17.fxg3 ♗g4.
12.♘g5 ♘c7 13.O-O-O ♖b8 14.♘e6 ♗xe6 15.dxe6 f4 16.gxf4 ♘xe6 17.♕xd6 ♘xf4 18.♕xd8 ♖bxd8 19.♖xd8 ♖xd8 20.♗f1 b6 21.♘d5? Wymiana skoczków jest nie na miejscu 21... ♘exd5 22.cxd5 ♔f7 23.♔c2 ♔e7 24.♔b3 ♔d6 25.♔a4 ♘h5 26.h4 ♖f8 27.♗h3 ♘f6 28.f3 ♘h5 29.♗g4 ♘f6 30.b4 cxb4 31.♗d2

31...♘d7 Trudno pojąć przyczyny dla których Gufeld nie wybrał 31...a5 32.♗e3 h5 33.♗h3 ♘d7 34.♖f1 ♖c8 35.♗xd7 ♔xd7 36.♗xb6 ♗f6 37.♗xa5 ♗xh4 38.♗xb4 ♗g3 z równymi szansami.
32.♗xb4+ Białe miały wyraźną przewagę po 32.h5 ♘c5+ 33.♔xb4 ♖h8 34.♔c4 a6 35.♗b4.
32...♘c5+ 33.♗xc5+ bxc5 34.♖b1 ♖f7 35.♖b8 ♗f6 36.♖e8 ♗xh4 Wolny pion białych jest bardzo groźny, czarne są w trudnym położeniu. Alternatywne warianty 36...♗e7 37.♖c8 ♗xh4 38.♖c6+ ♔e7 39.d6+ ♔f6 40.♖c7 albo 36...c4 37.♔b4 ♖b7+ 38.♔xc4 ♖c7+ 39.♔b5 ♖c5+ 40.♔b4 a5+ 41.♔b3 ♗xh4 nie napawają wielkim optymizmem.
37.♖e6+ ♔c7 38.♖c6+ ♔b7 39.♗c8+ ♔b8 40.d6 ♖f8 41.♗a6 ♔a8 42.♔b5 1-0

Dwie długie roszady

Suetin, Alexey S -- Korchnoi, Viktor
URS Team Ch Moscow RUS 1960 0-1 B01s
1.e4 d5 2.exd5 ♘f6 Obrona skandynawska, obecnie rzadko spotykana na wysokim poziomie.
3.♗b5+ ♗d7 4.♗c4 ♗g4 5.f3 ♗f5 6.g4 ♗g6 7.♘c3 c6 8.dxc6 ♘xc6 9.♘ge2 ♕b6 10.g5 ♘e5 11.♗b5+ ♘fd7 12.♘f4 O-O-O 13.♕e2 e6 14.d4 ♘c6 15.♗xc6 bxc6 16.♗d2 ♕xd4 17.O-O-O ♕b6 18.♘xg6 hxg6 19.♘e4 ♕b5 20.♕g2 ♘b6 21.♗c3 ♖d5 22.♖xd5 ♕xd5 23.♖d1 Dla zachowania przewagi debiutowej białe mogły wybrać 23.b3 ♗a3+ 24.♔b1 ♖d8 25.♕f1. Oddanie piona a2 wygląda zbyt prowokacyjnie.
23...♕xa2 24.♖d4 Po 24.♕g3 ♗e7 25.♘d6+ ♗xd6 26.♕xd6 ♕a1+ 27.♔d2 ♘c4+ 28.♔e2 ♘xd6 29.♖xa1 przewaga czarnych nie była wielka.
24...e5 Widoczną inicjatywę otrzymywały białe po 24...e5 25.♖d3 f5 26.gxf6 gxf6 27.♘xf6 ♗h6+ 28.♔d1 ♕b1+ 29.♔e2 ♕xc2+ 30.♗d2 ♗xd2 31.♖xd2 ♕c4+.
25.♖d1

25...♘c4 Do oczywistej wygranej prowadziło 25...♕a1+! 26.♔d2 ♘c4+ 27.♔e2 ♕xd1+ 28.♔xd1 ♘e3+ 29.♔e2 ♘xg2 z przewagą wieży.
26.♘d2?? Białe ratowały partię grając 26.♕g4+ ♔b7 27.♕d7+ ♔b6 28.♕d8+ ♔b5 29.♕b8+ ♔a6 30.♕c8+ ♔b6 31.♕b8+ ♔a6. Król nie potrafi ukryć się przed szachami.
26...♘a3 0-1

Obrona Gruenfelda

Smyslov, Vasily -- Korchnoi, Viktor
URS-ch27 (Round 5) Leningrad RUS 1960 0-1 D79h
1.d4 ♘f6 2.c4 g6 3.g3 c6 4.♗g2 d5 5.cxd5 cxd5 6.♘f3 ♗g7 7.O-O O-O 8.♘c3 ♘c6 Symetryczny wariant obrony Gruenfelda.
9.♘e5 e6 10.♘xc6 bxc6 11.♗f4 ♘d7 12.♘a4 ♗a6 13.♖c1 ♕a5 14.b3 ♖fc8 15.♗d6 Biale starają się utrwalić słabość odstałego piona c6, powstrzymując jego przesunięcie.
15...♗b5 16.♘c3 ♕b6

17.♗c5 Smysłow poświęca piona, licząc zapewne na jego rychłe odzyskanie, jednak Korcznoj przejawia cechę, którą zasłynął w długiej karierze - chętnie przyjmuje ofiary i wytrwale realizuje choćby małe przewagi. Białe mogły ograniczyć się do skromnego 17.♕c2 ♗xd4 18.♘xb5 ♕xb5 19.♖fd1 c5 20.e4 i masa centralnych pionów nie jest w stanie zachować spójności.
17...♘xc5 18.dxc5 ♕xc5 19.♘xd5 ♕a3 20.♘c3 ♗xc3 21.♖xc3 ♕xa2 22.♗f3 Dobrze wyglądało 22.♕c2 ♕xc2 23.♖xc2 ♖c7 24.♖fc1.
22...♖d8 23.♕c1 ♖ac8 24.♕e3 ♕d2 25.♕c5 ♕d4 26.♖fc1 ♕xc5 27.♖xc5 a6 28.♔g2 ♔f8 29.♖1c3 Do przyjęcia było 29.♖5c2 ♖d6 30.e3 ♔e7 31.g4 f5 32.♔g3 ♔d7 33.gxf5 exf5 34.h4 ♔c7 35.b4.
29...♔e7 30.e4 Uproszczenia mogły doprowadzić do końcówki wiezowej z pionem mniej 30.♖c2 ♖d4 31.♖5c3 ♔d6 32.e3 ♖b4 33.g4 c5 34.♔g3 c4 35.♗e2 cxb3 36.♖d2+ ♔e7 37.♖xc8 b2 38.♖c7+ ♔f8 39.♖xb2 ♖xb2 40.♗xb5 axb5.
30...♔d6 31.e5+ ♔c7 32.♖e3 Po 32.♗e4 ♖d4 33.♔f3 ♖b4 34.♔e3 ♔b6 35.f4 ♖xb3 36.♖xc6+ ♖xc6 37.♖xb3 ♖c5 wolny oddalony pion a był bardzo groźny.
32...♔b6 33.♖cc3 ♖d2 34.♖e4 ♖cd8 35.♖f4 ♖8d7 36.h4 ♖2d4 37.♗e4 c5 38.♔h3 a5 39.♔g4 h6 40.f3 ♗c6 41.♖e3 Nie wyglądało zbyt korzystnie 41.h5 ♗xe4 42.fxe4 c4 43.hxg6 fxg6 44.bxc4 ♔c5.
41...♗xe4 42.fxe4 a4 43.bxa4 c4 44.♖f1 ♖d3 45.♔f3 ♔a5 46.♖xd3 cxd3 47.♔e3 d2 48.♖d1 ♔xa4 49.♖xd2 ♖xd2 50.♔xd2 ♔b3 51.♔d3 h5 52.♔e2 ♔c2 53.♔e3 ♔c3 54.♔f3 ♔d3 0-1 Łatwa wygrana po 54...♔d3 55.♔f4 ♔d4 56.♔f3 ♔xe5 57.♔e3 f5 zniechęciła białe do dalszej gry.

Adam Umiastowski

Wiktor Korcznoj (6)

Partie do przejrzenia

Vistula Chess Monthly

Logo Vistula