JANUSOWE OBLICZE DOKTORA KONCZYŃSKIEGO

Wertując znakomitą książkę wspomnieniową „Upływa szybko życie” Witolda Zechentera (I wydanie – Kraków 1971), we fragmencie, który autor poświęca swojemu wujowi, Józefowi Klemensiewiczowi (1874-1926), znanemu na terenie Krakowa poecie i szachiście, zauważyłem taki oto urywek zdania:

Przyjaciel wielu ówczesnych pisarzy (m. in. Rodocia-Biernackiego, którego samobójczą śmierć przeżył dotkliwie, aż do załamania się nerwowego, Tadeusza Konczyńskiego, Zdzisława Kamińskiego, popularnego jako Kazet satyryka, którego przez niego poznałem)...

Jakiś impuls sprawił, że postanowiłem przyjrzeć się osobie „pisarza Tadeusza Konczyńskiego”. Dlaczego właśnie jemu? Szachista o tym nazwisku, legitymujący się tytułem doktora (całkiem jak Alechin i Tartakower, by nie szukać dalej...), pojawiał się w magazynach szachowych i rubrykach szachowych gazet codziennych w latach dwudziestych i trzydziestych, uczestniczył w indywidualnych i drużynowych Mistrzostwach Polski, wykazując przy tym dużą mobilność – grał w Krakowie, Warszawie, Katowicach i Lwowie. A przy tym – pozostał całkowicie anonimowy; żadne źródło szachowe nie podawało do tej pory literalnie niczego: gdzie i kiedy urodził się, jakie uzyskał wykształcenie, kim był z zawodu ani kiedy zmarł.
Niegdyś zgromadzenie materiału niezbędnego do stworzenia „od zera” porządnego biogramu mogłoby zająć tygodnie kwerendy w bibliotekach i archiwach, ale w naszej epoce takie zadanie jest względnie proste. Najpierw trafiłem na strony internetowe dwóch sławnych futbolowych klubów piłkarskich z podwawelskiego grodu: „Wisły” i „Cracovii”. Zwolennicy obu tych odwiecznie zwaśnionych stowarzyszeń polemizują, które z nich powstało wcześniej, które „lepiej” zasłużyło się dla krakowskiego i polskiego sportu, ale zgodni są w jednym: pierwszy turniej piłkarski na terenie Krakowa odbył się jesienią 1906 roku z inicjatywy dr Tadeusza Konczyńskiego.

dr Tadeusz Konczyński

Posłużę się tu cytatem ze strony Towarzystwa Sportowego „Wisła” Kraków:

Jesienią 1906 roku z inicjatywy dr Tadeusza Konczyńskiego zorganizowano turniej piłkarski. Można by go określić jako pierwsze Mistrzostwa Krakowa w piłce nożnej. Nie wiadomo dokładnie, kiedy turniej się rozpoczął, data zakończenia również nie jest znana. Faktem jest, iż dr Konczyński przyjechał do Krakowa w połowie września 1906 roku ...
(…) W rozgrywkach wzięło udział 16 zespołów. Ale czy na pewno 16? Wydawnictwa jubileuszowe Wisły, które powstały na 25 i 40-lecie istnienia klubu podają, że tych zespołów było aż 40, sugerując się zapewne artykułem okolicznościowym dotyczącym historii Wisły, a opublikowanym z okazji 15-lecia istnienia klubu w „Przeglądzie Sportowym” w 1921 roku
. (…) Pewnym jest natomiast, że zawody rozpisane były już we wrześniu. „Nowa Reforma” z 28 września donosi, że Koło Towarzystwa Zabaw Ruchowych w Krakowie „zawiązane przez delegata lwowskiego Towarzystwa dra T. Konczyńskiego zabrało się energicznie do pracy. Ono to rozpisało match międzyszkolny”. Wśród uczestników turnieju znalazły się m.in.: dwa kluby z gimnazjum św. Anny (zarówno Józef Klemensiewicz, jak i Tadeusz Konczyński byli absolwentami tej szkoły – przyp. aut.), dwa kluby I Szkoły Realnej, dwa z gimnazjum Sobieskiego, Klub II Szkoły realnej (najprawdopodobniej Wisła), klub z gimnazjum św. Jacka, klub IV gimnazjum, klub seminarium nauczycielskiego, Czarni Kraków (Rzemieślnicy). „Nowa Reforma” wspomina jeszcze o klubach Żółtych, Niebieskich, Białych i Niebiesko-różowych, ale niewykluczone, że są to po prostu przydomki w/w zespołów szkolnych.
Mecze rozgrywało sześć drużyn jednocześnie na trzech boiskach na Błoniach i cieszyły się one sporym zainteresowaniem wśród widowni, gdyż „całe szkoły wyruszają na te widowiska i oklaskują zwycięzców". Jako sędzia zawody te miał prowadzić sam Konczyński: „który zamiast gwizdka używał trąbki konduktorskiej”.
(…) Nie wiadomo dokładnie, jak długo rozgrywki trwały i kiedy się zakończyły. Niejasne zasady sprawiały, że turniej się przeciągnął do później jesieni. W efekcie, jak się wydaje dość arbitralną decyzją, „ze względu na spóźnioną porę rozgrywki przeprowadzały tylko drużyny, kandydujące do pierwszych miejsc. Ostatecznie w turnieju o charakterze mistrzostwa, gdyż każdy grał z każdym po dwa razy, pierwsze miejsce zajęli biało-czerwoni... Drugie miejsce zajęła Cracovia, trzecie Czerwoni, czwarte Wisła, piąte obiecująca drużyna gimnazjum św. Jacka”.

(http://historiawisly.pl/wiki/index.php?title=Turniej_Jesienny)

Tadeusz Konczyński był ponadto autorem tekstu pierwszego (z 1910 r.) hymnu „Cracovii”, rozpoczynającego się od słów:

Drużyno – dalej dalej Już grę rozpocząć czas W słońcu czy deszczu fali Żadnego nie brak z nas ...

Hymn ten nie zdobył serc kibiców i niebawem został zastąpiony przez inny. Kończąc wątek „futbolowy” chciałbym zauważyć, że należałoby zbadać charakter związków dr Konczyńskiego ze środowiskami piłkarskimi Lwowa (gdzie wyróżniającą postacią był bramkarz klubu „Pogoń” Marian Steifer, szachista, a w przyszłości – oficer kontrwywiadu i wybitny działacz Polskiego Związku Szachowego) oraz Warszawy, o czym zapewnia nas internetowa Encyklopedia Fantastyki, podająca z kolei najbardziej obszerny zapis dziennikarskich i literackich osiągnięć pioniera krakowskiego futbolu.

Tadeusz Konczyński ur. 15 marca 1875 w Krakowie. Studiował na UJ, w 1899 otrzymał stopień doktora filozofii. Studia kontynuował w Anglii, gdzie zajmował się literaturą narodów skandynawskich. Dyrektor Teatru Ludowego (1915-1916); w latach 1914-1918 redaktor naczelny „Ilustrowanego Kuriera Codziennego". Swoje prace krytyczne i literackie zamieszczał m.in. w „Ateneum", „Bluszczu", „Głosie Narodu", „Gońcu Warszawskim", „Kurierze Porannym", „Nowej Reformie". Wp latach 1924-1932 wydawał dziennik „Unia" (przekształcony następnie w dziennik „Nowa Polska"). Zmarł 13 sierpnia 1944 w Miedzeszynie.
Propagator piłki nożnej w Krakowie i Warszawie, opiekun i mecenas pierwszych klubów piłkarskich. Organizator słynnego turnieju jesiennego w 1906, który dał początek wielu krakowskim klubom sportowym. Ufundował stroje sportowe sportowe dwóm najstarszym klubom I. Klubowi Studenckiemu (otrzymał barwy narodowe i od tej pory znany był jako Biało-Czerwoni) i drużynie akademickiej "Cracovii" (otrzymała kostiumy w barwach miasta ? niebieskie z białą szarfą) oraz kolejnym, które od strojów przyjęły nazwy Czerwoni i Wisła (od wstęgi na strojach).
Autor kilkunastu powieści, komedii i dramatów o tematyce psychologicznej, historycznej i obyczajowej.

dr Tadeusz Konczyński okładka Śladem

Pierwsze sztuki tworzył pod wpływem Ibsena i Przybyszewskiego (m.in. Kajetan Orug, 1902; Otchłań, 1903; Białe pawie, 1909; Pielgrzymi, 1910), później pisał dramaty historyczne (Demostenes, 1911; Maria Leszczyńska, 1917) oraz powieści psychologiczne (m.in. Śladem tęsknoty, 1901; Nad głębiami, 1907; Bunt, 1914), ale jakość artystyczna utworów Konczyńskiego stale się obniżała, aby - w dwudziestoleciu międzywojennym - sięgnąć poziomu romansu brukowego (zob. Jej romans, 1917; Dom Magdaleny, 1924; Głód szczęścia, 1931; Dwie drobne dłonie, 1939).
Podobną ewolucję można zaobserwować w twórczości fantastycznej pisarza: Nieśmiertelni (fantazja dramatyczna w 3 aktach z prologiem; nie dokończona - powstała w 1896); Wyspa smutku (S. Sadowski, W. 1910); Ostatnia godzina (powieść fantastyczna; prwdr.: „Kurier Poranny" 1912 nr 161-301; wyd. os. S. Orgelbrand i Synowie, W. 1913 wyd. 2-1921 pt. Koniec świata; wyd. 3-wersja dla młodzieży pt. Wieża ratunku, S. Orgelbrand i Synowie, W. 1913); Raj odzyskany (powieść; J. Czarnecki, W. 1917); Królewna Lilijka (baśń w 5 aktach; S. Orgelbrand i Synowie, W. 1914); Zaklęty pałac (baśń w 5 aktach wystawiona w Krakowie w 1915); Kobieta z innej planety (powieść, prwdr.: „Goniec Warszawski" 1937 nr 92-271; wyd. os. „Rój", W. 1938).

W życiu Konczyńskiego – dramaturga były momenty dobre, gorsze i zupełnie złe. Przypuszczalnie dużą przykrość sprawił mu „bezlitosny” Antoni Słonimski, pisząc 5 kwietnia 1925 r. taką oto króciutka recenzję z premiery utworu naszego bohatera.

Teatr Letni: Wygnany Eros, fantastyczna groteska w 4 aktach (z prologiem) Tadeusza Konczyńskiego; reżyseria Emila Chaberskiego; dekoracje Antoniego Aleksandrowicza.
Nie warto chodzić. Jeśli się już pójdzie, nie warto słuchać. Jeśli się słucha, nie warto o tym pisać. Jeśli się napisze, nie warto drukować. Jeśli się wydrukuje, nie warto czytać. Jacyś ludzie nauczyli się tego na pamięć. Dziwne. Wstyd.

(„Gwałt na Melpomenie”, WAiF, Warszawa 1982, s. 32). Niektórzy krytycy tak bardzo nie gustowali w utworach dr Konczyńskiego, że biedny autor musiał szukać sprawiedliwej oceny swej twórczości literackiej przed obliczem sędziego w sądzie powszechnym.

(...) W lipcu 1938 roku Boy znowu miał sprawę w sądzie. Dramatopisarz Tadeusz Konczyński oskarżył Boya o zniesławienie. Sześćdziesięciotrzyletni Konczyński funkcjonował naówczas jako autor niewybrednych romansów brukowych, w przeszłości znany autor niezłych sztuk modernistycznych, pisanych pod wpływem Ibsena i Przybyszewskiego, następnie twórca świetnej komedii „Powrót wiosny”, potem jeszcze przez chwilę głośny jako twórca „Białych pawi”, satyry z kolei na młodopolskich artystów, teraz z trudem odrywał kupony od dawnej sławy. W „Kurierze Porannym” 27 grudnia 1935 roku odczytywał, z trudem łapiąc oddech, słowa, na co pozwolił sobie Boy:
„Sztuka p. Konczyńskiego [Zburzenie Jerozolimy], a raczej jej sposób wejścia na scenę ma już swoją legendę. Autor tak się przejął chytrością swoich Rzymian i Żydowinów, że postanowił się wedrzeć w mury Teatru Polskiego podstępem. Uznał skromnie, że lepiej będzie złożyć skrypt anonimowo jako dzieło młodego autora, pragnącego pozostać w cieniu. (…) Wywiązała się korespondencja zakończona konsternacją, gdy młody autor okazał się starym fabrykantem scenicznym”. I tak dalej, w podobnym tonie. Konczyński wtedy jeszcze przełknął obrazę. Cóż, gazeta żyje jeden dzień. Trudno. Ale gdy ta recenzja w niezmienionej formie ukazała się trzy lata później w książce Boya „Krótkie spięcia”, Konczyński – trudno się dziwić – nie wytrzymał. Do sądu! Jak podaje Stanisław Sterkowicz w swej książce „Tadeusz Boy-Żeleński – lekarz – pisarz – społecznik” (Warszawa 1974), Konczyńskiego „reprezentował na rozprawie adwokat Wacław Bitner, który wykorzystał ten proces dla zaatakowania Boya na szerszej płaszczyźnie. Miało to być w pewnym sensie oskarżenie całej jego twórczości. Boya – pisze dalej Sterkowicz – bronił adwokat Michał Skoczyński. Przesłuchiwany dyrektor Teatru Polskiego, Arnold Szyfman, stwierdził, że trick zastosowany przez Konczyńskiego z pewnością spowodował zwrócenie uwagi na jego sztukę i przyspieszył jej wejście na scenę”.
Trick trickiem, ale gdyby sztuka była niedobra, to ani Szyfman, ani Jan Lorentowicz, który także przeczytał w maszynopisie „Zburzenie Jerozolimy”, nie dopuściliby do jej wystawienia! Czemuż więc Boy uważał za stosowne przedrukować w książce (której żywot jest długi) wynikające być może z osobistych niesnasek, pozaartystyczne wstawki. Obraźliwe i niepotrzebne. Na marginesie: starzejący się sławny francuski pisarz Romain Gary, czując, że „mija na niego moda”, w połowie lat 70. XX wieku napisał i wydał nową powieść (pod znamiennym tytułem „Życie przed sobą”) pod ściśle tajnym pseudonimem Emile Ajar, dorabiając „debiutującemu” autorowi książki życiorys dwudziestolatka. Starzejący się twórca ma prawo w ten sposób zaryzykować… i zmierzyć się z życiem, i sprawdzić, czy nie wyparowała siła talentu. „Bitner podtrzymał swą tezę, że opublikowanie tej recenzji w książce było podobne do uderzenia w twarz Konczyńskiego wobec historii literatury” – pisze Stanisław Sterkowicz. Oto fragment stenogramu mowy adwokata Bitnera: „Jest to powód, dla którego domagam się konfiskaty książki Boya-Żeleńskiego i, co więcej, surowego ukarania oskarżonego. To surowe ukaranie akademika literatury jest potrzebne i dlatego jeszcze, że Boy-Żeleński stał się jak gdyby zawodowcem w obsmarowywaniu żyjących literatów, którzy mu się nie podobają…”
Adwokat Skoczyński replikował, że Konczyński od kilku lat ma złą prasę widocznie nie bez powodu. Powołał się m.in. na miażdżącą recenzję pióra Antoniego Słonimskiego.
Ale to w prasie. Nie w książce.
Sąd uznał winę Boya za udowodnioną i skazał go na dziesięć dni aresztu z zawieszeniem na dwa lata, pięćdziesiąt zł grzywny oraz na ogłoszenie wyroku w dwu dziennikach.
Boy nie odpuścił i wniósł apelację od wyroku. Jego obrońcą był tym razem poseł na Sejm, adwokat Franciszek Paschalski. Rozprawa odbyła się w marcu 1939 – wyrok skazujący został utrzymany, z tym że karę aresztu zmniejszono do tygodnia. Prasa ultraprawicowa – cięta na propagatora świadomego macierzyństwa – aż wyła z radości. Boy wniósł odwołanie od wyroku Sądu Apelacyjnego do Sądu Najwyższego. Rozprawę wyznaczono na jesień 1939. Wybuchła wojna.

Palestra 9-10/2008
Marek Sołtysik, (Kraków)

Dysponując obszernym zapisem większych i mniejszych osiągnięć doktora Tadeusza Konczyńskiego – człowieka pióra, przejdźmy teraz do prezentacji szachowych występów doktora Tadeusza Konczyńskiego.
“Zaraz, zaraz” – może wykrzyknąć czytelnik – “ale czy jest mowa o jednej i tej samej osobie?”
Początkowo wydawało mi się, że oczywiście tak, bo ilu mogło być w przedwojennej Polsce ludzi o nazwisku Tadeusz Konczyński, do tego – legitymujących się tytułem doktorskim, a ponadto – związanych ze środowiskiem szachowym? Ważną okolicznością wydawała mi się znajomość pisarza z poetą, tłumaczem, ale zarazem wysoko kwalifikowanym szachistą Józefem Klemensiewiczem, znajomość zawiązana jeszcze w latach nauki w gimnazjum. Do tego ważnego problemu jeszcze powrócimy. Garść informacji o turniejowych wynikach Konczyńskiego znajduje się w opracowaniu dr Edwarda Arłamowskiego “Krakowski Klub Szachistów. Księga Jubileuszowa Klubu” (Kraków 1968, s. 23):

W późniejszym nieco terminie 1925 roku obchodził Klub jubileusz 30-lecia. Z tej okazji rozegrano trzy turnieje jubileuszowe w grupie A, B i C, zależnie od klasy zawodników. W turnieju głównym “A” (8 zawodników) zwyciężył dr Aleksander Ameisen 12,5 p, II. T. Konczyński 10,5 p, III. J. Żukowski 8,5, IV. J. Borucki 8,5.

Najstarsze partie doktora Konczyńskiego, których zapisy udało mi się zlokalizować, pochodzą dopiero z 1925 roku. W poniższej uległ on wieloletniemu redaktorowi rubryki szachowej w popularnej krakowskiej gazecie (jednak o zasięgu ogólnopolskim) „Ilustrowany Kurier Codzienny”, zwanej w skrócie „ikac”.

M. Gałuszka – T. Konczyński [D61]
Kraków 1925
1.d4 d5 2.Sf3 Sf6 3.c4 e6 4.Sc3 Ge7 5.Gg5 Sbd7 6.e3 0–0 7.Hc2 b6 8.cxd5 exd5 9.Gd3 h6 10.Gf4 c5 11.Se5 Sxe5 12.dxe5 Sh5 13.Sxd5! Gg5 14.0–0–0 Sxf4 15.exf4 Ge7 16.Ge4 Gd7 17.Sf6+ gxf6 18.Gxa8 Hc7 19.Gd5 Kg7 20.Wd3 fxe5 21.Wg3+ Kh8

22.Gxf7! Pozycja jest wygrana na wiele sposobów, ale to decyduje najszybciej. 22...e4 23.Hc3+ 1–0 (źródło: „Szachista” 1993).

W tym samym roku zagrał Konczyński, bez większego sukcesu, w turnieju szachistów Lwiego Grodu.

T. Konczyński - M. Wójcik [C29]
Lwów 1925
Mistrzostwa Klubu „Hetman”
1.e4 e5 2.Sc3 Sf6 3.f4 d5 4.fxe5 Sxe4 5.Sf3 Sc6 6.Gb5 Ge7 7.0–0 0–0 8.d4 Ge6 9.Gd3 f5 10.exf6 Sxf6 11.Gg5 Hd7 12.Se5 Sxe5 13.dxe5 Gc5+ 14.Kh1 Sg4 15.Gh4 Wxf1+ Niedobre 15...Sxe5? 16.Gxh7+ Kxh7 17.Hh5+. 16.Hxf1 Sxe5 17.We1 Sxd3 18.Hxd3 Wf8 19.h3 c6! Z groźbą 20...Gd6, 21...Gc7 i 22...Hd6. 20.He2

20...Gxh3!! 21.Sa4 Naturalnie, że nie 21.gxh3? Hxh3+ 22.Hh2 Wf1+ 23.Wxf1 Hxf1+ 24.Hg1 Hxg1 mat. 21...Gd6! 22.Wf1 Po 22.gxh3 Hxh3+ 23.Kg1 Hxh4 24.He6+ Kh8 białe nie mogą bić gońca, bo wieża zagrożona. 22...Wxf1+ 23.Hxf1 Gf5 24.Hf2 Ge4 25.Sc3 Hh3+ 26.Kg1 Hh2+ 27.Kf1 Hg1+ 28.Ke2 Hxg2 0–1 (uwagi: M. Wójcik).

Wortsmann – T. Konczyński [C20]
Kraków, listopad 1925
mistrzostwa KKSz
1.c4 e5 2.e4 Sc6 3.d3 Gc5 4.Sf3 d6 5.Ge2 Sge7 Wskutek nieszczęśliwego wyboru otwarcia ze strony białych czarne nie mają żadnych trudności w rozwoju i uzyskały lepszą grę. 6.0–0 0–0 7.Ge3 Gb6 8.Sc3 f5 9.Sd5 9.exf5! Sxf5 10.Gxb6 9...f4 10.Gxb6 Należało zachować gońca: 10.Sxb6! axb6 11.Gd2 i Gc3. 10...axb6 11.a3 Gg4

12.b4 Białe nie przyjmują zdradzieckiego podarku Danajów i słusznie: 12.Sxe7+ Hxe7 13.Sxe5 Sxe5 (o wiele mocniejsze 13...Gxe2! 14.Sxc6 Hg5 15.Se7+ Kh8! 16.h4 Hh5 – przyp. aut.) 14.Gxg4 f3! czarne miałyby atak trudny do odparcia – pisał M. Gałuszka. Ale po: 15.Gxf3 Sxf3+ 16.gxf3 Wf4 17.We1 Hf6 pozycja nie jest jasna – przyp. aut. 12...Gxf3 13.Gxf3 Sd4 14.Kh1 Sg6 15.g3 c6 16.Sc3 Hf6 17.Gg2 Hg5 18.a4 Hh6 19.Hg4 Wf6 20.Gf3 20.Wg1 fxg3 21.Hxg3 Sf4! 20...Sxf3 21.Hxf3 fxg3 22.Hxg3 Sf4 23.Wg1 Waf8 24.Wae1 Sh3 Czarne przeoczyły możliwość pięknego zakończenia: 24...Wg6 25.Hf3 Hxh2+!! 26.Kxh2 Wh6+ 27.Kg3 Wh3+ 28.Kg4 h5+ 29.Kg5 Se6+ 30.Kg6 Wfxf3 31.Sd5 cxd5 32.We3 Wf6 mat . 25.Wg2 Sxf2+ 26.Wxf2 Wxf2 0–1
(źródło: IKC 11.01.1926).

“Ilustrowany Kurier Codzienny” w dniu 15 marca 1926 roku informował o meczu reprezentacji Bielska i Krakowa. Zawody odbyły się w hotelu “Czarny Orzeł”, a gospodarze ulegli przyjezdnym w stosunku 3,5:7,5. Wyniki na poszczególnych szachownicach:

Fussgaenger - Chwojnik0,5:0,5
Karfiol- Rubinstein0:1
Klar dr- „Amator”1:0
Starkel- Konczyński0:1
Janosz- “Theoreticus”1:0
Manthe- Mulbegat0:1
Hoening- Sperling0:1
Broessler- Schenker0:1
Mikler- Landau1:0
Wilczek- Spritzer0:1
Aksmann- „Hawu”0:1

T. Konczyński – M. Chwojnik [D30]
Kraków 1926 towarzyska, grana w Cafe „Secesja”
1.d4 d5 2.c4 c6 3.e3 e6 4.Sf3 Sf6 5.Sbd2 Idea rozwinięcia skoczka na d2 pochodzi od Capablanki (który przedtem rozwija Gg5) i wydaje się najracjonalniejsza. Już dr Emanuel Lasker w swej partii z dr S. Tarraschem (Petersburg 1914) w systemie Rubinsteina -Schlechtera zastosował Sbd2. 5...Sbd7 Czarne mogły teraz próbować wejść na tory wariantu Marshall-Breyerowskiego przez 5...Se4, w którym razie 6.Sxe4? otrzymują dobrą grę; najlepszą odpowiedzią na to jest 6.Gd3 f5 7.Se5. 6.Gd3 dxc4 7.Sxc4 c5 Lub 7...Ge7 8.0–0 b5 9.Sce5 Gb7 10.Gd2! a5 11.a4! b4 12.Sxf7!! i białe po kilkunastu posunięciach odniosły zwycięstwo; Grűnfeld - Steiner, Meran 1924. 8.Hc2 Ge7 9.0–0 cxd4 10.exd4 0–0 11.Sce5

11...We8? Lepsze 11...h6! Teraz czarne szybko przegrywają. 12.Sg5 Sxe5 13.dxe5 Sd5 14.Gxh7+ Kf8 15.Sxf7 (rozstrzyga) 15...Kxf7 16.Hg6+ Kf8 17.Gh6! Gf6 18.exf6 Hxf6 19.Gg5 Hf7 20.Hc2 Hh5 21.h4 Kf7 (groziło Gg6) 22.Wad1 Gd7 23.He4 g6 Czarne chcą zdobyć gońca h7, lecz przeciwnik rozbija tymczasem ich pozycję. 24.Wxd5! exd5 25.Hf4+ Gf5 26.Hc7+ Kf8 27.Hd6+ Kg7 28.Hf6+ 1–0 (uwagi M. Gałuszka, IKC 4.04.1926).

Pobity „na głowę” w tej „lekkiej” partii student Uniwersytetu Jagiellońskiego Mojżesz Chwojnik wraz ze swym pogromcą reprezentowali Kraków na pierwszych Mistrzostwach Polski w Warszawie, ale wtedy zdecydowanie lepszy okazał się młody Chwojnik, kończąc turniej na IX miejscu (11 p. z 17, zaledwie o pół punktu mniej od brązowego medalisty St. Kohna!), podczas gdy Konczyński zdobył punktów 5 i zajął skromną 15. lokatę. Zremisował m. in. ze złotym medalistą Dawidem Przepiórką i z Jakubem Kolskim, a najcenniejszy sukces odniósł w partii z przyszłym wielokrotnym olimpijczykiem.

T. Konczyński – K. Makarczyk [D46]
Warszawa 1926
I Mistrzostwa Polski
1.d4 Sf6 2.Sf3 d5 3.c4 c6 4.e3 e6 5.Sbd2 Sbd7 6.Gd3 Gd6 7.e4 dxe4 8.Sxe4 Sxe4 9.Gxe4 Sf6 10.Gc2 0–0 11.0–0 b6 12.Gg5 Ge7 13.Hd3 g6 14.Se5 Gb7 15.Wad1 Hc7 16.Wfe1 Wad8 17.Gh6 Wfe8 18.Hf3 c5 19.Hf4 Wxd4 20.Wxd4 cxd4 21.Ga4 Wc8 22.Gg5 Kg7 23.g4 b5 24.Gb3 Ha5 25.Wc1 bxc4 26.Gxc4 Gd5 27.Gh6+ Kg8 28.g5 Gxc4 29.gxf6 Gd6

30.Sxg6! hxg6 30...Gxf4 31.Se7+ Kh8 32.Gg7 mat. 31.Hxd6 Wd8 Nieźle wygląda tu: 31...Hd5 32.Hxd5 exd5. 32.He7 Gd5?? Przegrywa od razu; prawdopodobnie Makarczyk był w typowym dla niego niedoczasie. Dobre było 32...Gxa2 33.b4 Hd5 z przybliżoną równowagą. 33.b4! Hb6 34.Wc7 Kh7 35.Gg5 1–0

Po ukończeniu turnieju o mistrzostwo Klubu na 1926-27 r. zostały rozdane nagrody zwycięzcom turnieju, a mianowicie:

1.KonczyńskiT.-dyplommistrzaKlubuimedalzłoty
2.GałuszkaM.-medalsrebrny
3.ŻukowskiJ.-bronzowymedal
4.PałkowskiSt.dr-bronzowykałamarzzprzyborami
5.MajewskiM.-ozdobnykalendarz

Po rozdaniu nagród odbyła się staraniem klubu szachowego zabawa kostjumowo – maskowa w salonach klubu społecznego, udekorowanych kartonami szachowymi. Dnia 6 marca 1927 odbyło się uroczyste otwarcie nowego klubu szachowego. Prezesem honorowym został wybrany poseł Marjan Dąbrowski. Na otwarciu obecny był mistrz D. Przepiórka, nader serdecznie podejmowany przez ogół szachistów krakowskich. Nowej placówce szachowej „Szczęść Boże”.

Świat Szachowy, nr. 6, kwiecień 1927

Z Krakowskiego Klubu Szachistów

Dnia 21 stycznia 1928 roku odbył się raut poświęcony 35 letniemu jubileuszowi Krakowskiego Klubu Szachistów. Ośmnastu uczestników rozegrało turniej jubileuszowy w okresie trzech miesięcy, ogółem rozegrano 342 partje. Oprócz medali i upominków otrzymali wszyscy uczestnicy turnieju srebrne odznaki jubileuszowe i dyplomy.

Podczas rautu miał wykład p. Feliks Gatkiewicz „Okruchy z historji szachów”, temat opracowany z wielkim nakładem czasu i pracy, przyniósł nam wiele ciekawych i nieznanych szczegółów z historji szachów.

Raut urozmaicony grą na fortepianie i śpiewem wypadł bardzo uroczyście. Po raucie odbyła się zabawa taneczna. Około 200-tu osób zgromadziło się w salonach Klubu Społecznego celem uczczenia jubileuszu najstarszego klubu szachowego w Polsce.

Świat Szachowy, nr. 2 (8), luty 1928 – Warszawa

Walne zgromadzenie Polskiego Związku Szachowego

2 grudnia 1928 roku odbyło się pierwsze zwyczajne zebranie powołanego do życia dwa lata temu Polskiego Związku Szachowego. Obrany Zarząd z 24 osób jeszcze się nie ukonstytuował. Zgodnem życzeniem jest, by prezesem został p. J. Żabiński, jeden z najbardziej zasłużonych działaczów szachowych.
W skład Zarządu weszli:

Żabiński (Warszawa), Przepiórka (Warszawa), Domosławski (Warszawa), Orlański (Warszawa), Pawłowski (Warszawa), Paciorkowski (Warszawa), Sypniewski (Warszawa), Makarczyk (Warszawa), Kolischer (Lwów), Piotrowski (Lwów), Rosenblatt (Łódź), Konczyński (Kraków), dr Steiffer (Poznań), Stocerz (Górny Śląsk).

Dla uczczenia zasług na polu szachowem Walne Zgromadzenie wybrało na członków honorowych: prezesa Żabińskiego, mistrza Przepiórkę i prezesa Łódzkiego klubu szachowego Rosenblatta.
Pięknem zakończeniem zjazdu był seans gry jednoczesnej mistrza świata A. Alechina, który zainaugurował objazd większych miast szachowych polskich.

Świat Szachowy, nr. 11-12 (17-18), listopad-grudzień 1928

Dnia 14 stycznia wobec licznie zebranych członków klubu i zaproszonych gości – odbyło się uroczyste rozdanie nagród zwycięzcom turnieju o mistrzostwo klubu na rok 1928-1929. W pierwszej klasie wzięło udział 8-miu graczy, w drugiej 6-ciu graczy.

Klasa pierwsza:

Klasa druga:

Vistula Chess Monthly

Logo Vistula