Kolejna smocza opowieść

Poniżej partia pokazująca, że w drakonie białe muszą dobrze rozumieć pozycję. Wykonywanie naturalnych posunięć często źle się kończy. Białe dały przeciwnikowi swobodę rozwoju figur, nieprzemyślane wymiany kosztowały piona. Do tego białe nie potrafiły zdecydować, czy chcą atakować, czy bronić się.

Crepeaux,R - Glatman,V [B34]
Varna, 1972
1.e4 c5 2.Sf3 Sc6 3.d4 cxd4 4.Sxd4 Sf6 5.Sc3 g6 6.Ge3 Gg7 7.Ge2 0-0 8.Hd2

8...d5! 9.exd5 Może lepsze było 9.Sxc6 bxc6 10.e5 z wyrównaną grą.
9...Sxd5 10.Sxd5?! Wymiana drugiego drugiego skoczka 10.♘xc6 bxc6 11.♘xd5 cxd5 12.c3 ♕c7 13.O-O dawała równą grę.

10...Sxd4! 11.Gxd4 Przegrywało 11.Sxe7+? Hxe7 12.Gxd4 Gxd4 13.Hxd4 We8 i biały król musi pozostać w centrum.
11...Hxd5 12.Gxg7 Hxg2! Wyrównywało grę 12...Hxd2+ 13.Kxd2 Kxg7=.
13.0-0-0 Czarne wygrywały po 13.Hd4? e5! 14.Hxe5 Hxh1+ 15.Kd2 Wd8+ 16.Gd3 Hd5-+.
13...Kxg7 14.He3

14... Hc6! 15.Gd3 Więcej szans dawało drugie ustawienie gońca 15.♗f3 ♕f6 16.♖he1, choć strata piona jest bolesna.
15...Ge6 16.h4 Białe pokładają nadzieję w marszu piona h. Lepiej wygląda 16.♗e4 ♕b6 17.♖he1 ♖fe8 18.♕xb6 axb6 19.a3 z pewną inicjatywą.
16...h5 17.Whg1 Gg4 18.Wde1 Wfe8 19.Wg3 Hf6 20.Weg1 e6! 21.f3 Gf5 22.Wg5 Białe stworzyły groźbę Wxh5.
22...Gxd3 23.cxd3 Wh8 Wygrana czarnych jest przesądzona.
24.f4 b6 25.d4 Wac8+ 26.Kb1 Wc4 27.d5 Wxf4 28.dxe6 Wc8! Inna możliwość 28...♖e8 29.♕d3 ♖f2 30.♕c3 ♕xc3 31.bxc3 ♖xe6 także prowadziła do wygranej. Wygrana była także końcówka wiezowa 28...♖f1+ 29.♖xf1 ♕xf1+ 30.♕c1 ♕xc1+ 31.♔xc1 fxe6.
29.a3 ♖f1+ 30.♔a2 ♖xg1 31.♕xg1 ♕xe6+ Białe poddały partię, gdyż po 31...♕xe6+ 32.♔b1 ♕e4+ 33.♔a1 ♕xh4 34.♕e3 straty materialne (trzy piony) były zbyt duże.

Paweł Z. Kruza i Adam Umiastowski

Vistula Chess Monthly

Logo Vistula