Goniec przeciwko pionkom

Końcówki figura plus pionki przeciwko pionkom zdarzają się dość rzadko w partiach turniejowych i mogą być niekiedy trudne do wygrania. Zrozumienie manewrów mających na celu zdobycie tempa wymaga własnych analiz. Postaramy się ułatwić zadanie czytelnikom.

Baburin,A - Daly,C
Limerick 1994

Ruch białych

1.Ge1 Kh5 2.Kg3 Kg6 3.Ga5 Kh5 4.Gd8 Kg6 5.Kf2 Kh5 6.Ke2 Kg4 7.Kd2 f4 Jeśli czarne manewrują królem 7...Kh5 8.Ge7 ( 7...Kh5 8.Kc3 Kg4 9.Kd4. ) 8...f4 9.Ke2 Kg6 10.Kf2 Kh6 11.Kg2 Kg6 12.Gd8 Kf5 13.Kh3 f3 14.Kg3 Kg6 15.Gc7 Kf5 16.Ga5 Kg6 17.Ge1 Kh5 18.Kh3 Kg6 19.Kg4 Kf6 20.Gf2 Kg6 21.b4 Kf6 białe stopniowo zdobywają piony skrzydła królewskiego 22.Kh5 Ke6 ( 22...Kf5 23.Ge1 Kf6 24.Kh6 Kf5 25.Kg7 g4 26.Kh6 ) 23.Kxg5 Kd5 24.Kf5 Kc4 25.Ge1 f2 26.Gxf2 Kxb4 27.Kxe4.
8.Ke2 8.exf4!? gxf4 9.Kc3 Kf3 10.Kd4 .
8...Kf5 9.Gc7 Kg4 10.Kf2 Kf5 11.Ga5 Na manewry gońca czarne nic nie moga poradzić, np. 11.Gd8 Kg4 12.Kg2 Kf5 13.Kh3 fxe3 14.Kg3 g4 15.Gc7 Ke6 16.Gf4 e2 17.Kf2 Kf5 18.Gc7 ze stratą wszystkich czarnych pionów, podczas gdy białe zachowują piona na kolumnie b, którego w odpowiednim momencie promują na hetmana.
11...Kg4 12.Gd2 Kf5 13.Kg1 Kg4 14.Kg2 f3+ Wymiana piona przśpieszała rozstrzygnięcie 14...fxe3 15.Gxe3 Kh4 16.Kf2 Kg4 17.b4 Kf5 18.Kg3 Ke5 19.Gxg5 Kd4 20.Ge7 Kd3 21.Gc5 e3 22.Kf3 e2 23.Gf2.
15.Kf2 Kh3 16.Gb4 g4 Wyczekiwanie królem też ma swój finał: 16...Kg4 17.Ge7 Kh4 18.Kg1 Kh5 19. Kh2 Kh6 20.Kg3 Kg6 21.Gb4 Kf6 22.Ge1 Kf5 23.b4 Ke5 24.Kg4 Kf6 25.Kh5 Kf5 26.Gf2 Kf6 27.Gg3 Kf5 28.Ge1 Kf6 29.Kh6 Kf5 30.Kg7 i czarne piony kolejno giną.
17.Gd6 Kh4 18.Ge5 Kh3 19.Gg3! b4 20.Gd6 Kh4 21.Gxb4 g3+ 22.Kg1 Kh3

23.Ge1 f2+ 24.Gxf2 gxf2+ 25.Kxf2 Kg4 26.b4 Kf5 27.Kg3 Ke5 28.Kg4 Kd5 29.Kf5 1-0

Paweł Z. Kruza i Adam Umiastowski

Vistula Chess Monthly

Logo Vistula