Dwie promocje

Dla zwycięstwa białe muszą promować obydwa piony, to jedyna droga do pokonania hetmana. Pierwsza promocja sprowadza czarnego hetmana na ósma linię. Na koniec pojawia się pozycja zugzwangu.

Tavariani, R.
1984 1-0

Posunięcie białych, wygrana

1.a8=♕+ ♕xa8+ 2.b7 ♕b8 3.♖g7 Grozi ♖g8+.
3...♕a7 4.♖h7 ♕b6 5.♖h8+ ♔c7 6.♗e4! 1-0 Czarne nie są w stanie powstrzymać kolejnej promocji np. 6... ♕b3 7.♖c8+ ♔d7 8.b8=♕ ♕d1+ 9.♔h2 ♕h5+ 10.♔g3 ♕g5+ 11.♔f3 ♕h5+ 12.♔e3 ♕h6+ 13.♔d3 ♕a6+ 14.♔d2 ♕a5+ 15.♖c3 ♕a2+ 16.♔e3; 15...♕g5+ 16.♔d3. W obu przypadkach biały król chowa się przed szachami.

Vistula Chess Monthly

Logo Vistula