Damy już nie ma

W pozycji na pierwszym diagramie narzuca się kombinacja z ofiarą hetmana, muszą być skojarzenia z partią Awerbach-Kotow z turnieju pretendentów w 1953 roku.
Jest tylko jeden problem - trzeba się na taką grę zdecydować. Takiej kombinacji nie można doliczyć do końca, a jeżeli znajdzie się obrona dla białych, to gramy bez hetmana...

Belov I. - Cimmerman Ju.
USSR, 1991

Posunięcie czarnych

1...h3+! 2.Wxh3 Hxh3+ 3.Kxh3 Wh7+ 4.Kg4 albo 4.Kg2 Wh2+ i 5...Wxa2 z wygraną czarnych.
4...Wh4+ Szybki mat następował po 4...♘e7 (grozi ♖h4 mat) 5.♕h2 (mat następuje także po 5.♗xg3 ♔h8 6.♘xe5 ♖g8+ 7.♔xf4 ♗g5+ 8.♔g4 ♗xc1+ 9.♘g6+ ♖xg6# ) 5...gxh2 6.♘xe5 h1=♕ 7.♔xf4 ♗g5+ 8.♔xg5 ♖g7+ 9.♔f6 ♕h6+ 10.♘g6 ♕xg6#.
5.Kf5 Kf7

Grozi 6...Se7 mat.
6.Sxe5+ Gxe5 7.Wxc8 7.Wc7+ Se7+ 8.Wxe7+ Kxe7 9.Sc4 Wf8+ 10.Kg5 Gf6+ 11.Kf5 Wfh8.
7...Wxc8 8.Sc4 Czarne matują forsownie.
8...Wh5+ 9.Kg4

9... Wch8 10.Gxg3 10.Sxe5+ dxe5 11.d6+ Kf6-+
10...Kf6 11.Sxe5 dxe5 12.Gxf4 Wh4+

0-1 Mat był nieuchronny: 13.♔g3 exf4+ 14.♔g2 ♖h2+ 15.♔f1 ♖xa2 16.♔g1 ♖c8 17.e5+ ♔xe5 18.d6 ♖c1#

Paweł Z. Kruza i Adam Umiastowski

Vistula Chess Monthly

Logo Vistula