Czterowieżówka marzeń

Końcówka czterowieżowa z przewagą piona zazwyczaj przebiega według scenariusza: strona silniejsza próbuje przesuwać piona do pola przemiany. Przesuwanie piona wiąże się ze zdobywaniem przestrzeni, stwarza to możliwości napadania na piony przeciwnika. Czarne mając wybór między dopuszczeniem do przemiany piona, a utratą pionów na skrzydle królewskim szybko kapitulują.

Tukmakov,V - Asrian,K
Yerevan (open), 1996

Posunięcie białych

1.e5+! Kc7 1...Kc6 2.Kc4 Wb1 3.Wb3!.
2.Kc4 Kc8 Gorsze jest 2...Kc6 3.Wd3+ Kc7 4.Wc5+ Wc6 5.Wxc6+ Kxc6 6.Wd6+ Kc7 7.Wxe6.
3.Wc5+! 3.Kc5 Kc7.
3...Kd8 4.Wd3+ Ke7

5.Wd6! Białe napadają na słabego piona e6.
5...Wxd6 Bicie piona a6 wiązało się z uproszczeniem materiału 5...Wbxa6 6.Wxa6 Wxa6 7.Wc7+ Kf8 8.Kc5! z następnym Wc6.
6.exd6+ Kxd6 7.Wa5 Niedobre jest 7.Kb5?? Wxa6.
7...e5 Czarne nie mają wyboru, po 7...Kc6 8.Kd4 Kd6 (8...Kb6 9.Wa2 i po biciu piona a6 oraz wymianie wież biały król zdobywa piony na skrzydle królewskim) 9.f4 stają w zugzwangu.
8.Kb5 Wa8 8...Kc7 9.Kc5 Kb8 ( 9...e4 10.fxe4 fxe4 11.Wa3 e3 12.Kb5!+-) 10.Kd5 e4 11.fxe4 f4 12.Wa3 f3 13.Wxf3 Wxa6 14.Wf6 Wa4 15.Wxg6 z decydującą przewagą.
Druga możliwość 8...e4 9.fxe4 fxe4 10.♔b6 ♖a8 11.a7 e3 12.♖a3 ♔e5 ( 12...♖e8 13.♖d3+ ♔e6 14.♖xe3+ ♔d7 15.♖xe8 z promocją piona na hetmana. ) 13.♖xe3+ ♔f4 14.♖a3 ♔g4 15.♖a4+ i czarne muszą oddać wieżę.
9.a7! Pion osiągnął 7 linię z oczywistą grożbą przemiany w hetmana.
9...Kc7 10.Ka6 We8

11.Wxe5! Uderzenie taktyczne rozstrzyga losy końcówki.
11...Wxe5 Ofiarę wieży trzeba przyjąć, gdyż po 11...♖d8 12.♖c5+ ♔d6 13.♖b5 ♔e7 14.♖b7+ ♔e6 15.♖b8 ♖d4 16.a8=♕ białe zyskują dodatkowego hetmana.
12.a8H We6+ 13.Kb5 f4 14.Hd5 Wd6 15.Hf7+ 1-0 Wariant 15.♕f7+ ♔d8 16.♔c5 ♖d7 17.♕xg6 pokazuje daremność dalszego oporu. Wkrótce może się pojawić dodatkowy hetman.

Paweł Z. Kruza i Adam Umiastowski

Vistula Chess Monthly

Logo Vistula