Mistrzowie Rosji
1920 - 2008

Szachowe Mistrzostwa Rosji rozgrywane od 1920 roku odegrały wielką rolę w niezwykłym rozwoju sztuki szachowej w tym kraju. Początkowo były organizowane co kilka lat, począwszy od 1946 roku rozgrywane są co roku.
W latach 50. wielką postacią tych mistrzostw był Raszid Neżmetdinow, zdobywca złotych medali w latach 1950, 1951, 1953, 1957, 1958. Srebrne medali zdobył w latach 1947, 1954, 1956, 1961, brązowy medal zdobył w 1963 roku.
Przytaczamy informacje o turniejach z ostatnich lat oraz galerię medalistów:

Mistrzowie Rosji 2009-2017
| Moskwa 2008 | Moskwa 2007 | Moskwa 2006 | Moskwa 2005 | Moskwa 2004 | Krasnojarsk 2003 | Krasnodar 2002 | Elista 2001 | Samara 2000 | Moskwa 1999 | St. Petersburg 1998

Medaliści szachowych mistrzostw Rosji

1920 Moskwa 1. Mistrzostwa
 1. A. Alechin
 2. P. Romanowski
 3. G. Lewenfisz
1923 Piotrogród 2. Mistrzostwa
 1. P. Romanowski
 2. G. Lewenfisz
 3. F. Bogatyrczuk brąz
 4. F. Duz-Chotimirski brąz
 5. W. Nienarokow brąz
1928 Moskwa 3. Mistrzostwa
 1. P. Izmaiłow
 2. M. Szebarszin
 3. W. Panow brąz
 4. D. Pietrow brąz
1934 Moskwa 4. Mistrzostwa
 1. S. Bieławieniec
 2. P. Dubinin
 3. I. Bondarewski brąz
 4. L. Kajew brąz
1935 Gorki 5. Mistrzostwa
 1. A. Tołusz
 2. L. Kajew srebro
 3. A. Sokolski srebro
1946 Swierdłowsk 6. Mistrzostwa
 1. I. Bolesławski
 2. P. Dubinin srebro
 3. K. Kłaman srebro
 4. J. Estrin srebro
1947 Kujbyszew 7. Mistrzostwa
 1. I. Nowotelnow
 2. A. Iwaszin srebro
 3. R. Neżmetdinow srebro
1948 Saratow 8. Mistrzostwa
 1. G. Iliwicki
 2. N. Aratowski
 3. W. Lubliński
1949 Jarosław 9. Mistrzostwa
 1. G. Iliwicki
 2. P. Dubinin
 3. N. Aratowski brąz
 4. A. Konstantinow brąz
1950 Gorki 10. Mistrzostwa
 1. R. Neżmetdinow
 2. L. Aronin srebro
 3. I. Bolesławski srebro
 4. N. Nowotelow srebro
1951 Jarosław 11. Mistrzostwa
 1. R. Neżmetdinow
 2. N. Krogius
 3. G. Iliwicki
1952 Tuła 12. Mistrzostwa
 1. L. Aronin złoto
 2. N. Krogius złoto
 3. G. Goldberg
1953 Saratow 13. Mistrzostwa
 1. R. Neżmetdinow
 2. L. Poługajewski
 3. N. Krogius brąz
 4. L. Aronin brąz
1954 Rostów nad Donem 14. Mistrzostwa
 1. L. Szamkowicz
 2. R. Neżmetdinow srebro
 3. W. Zurachow srebro
1955 Leningrad 15. Mistrzostwa
 1. A. Łutikow
 2. N. Krogius srebro
 3. L. Poługajewski srebro
1956 Kisłowodsk 16. Mistrzostwa
 1. L. Szamkowicz
 2. N. Krogius srebro
 3. R. Neżmetdinow srebro
 4. E. Stoljar srebro
1957 Krasnodar 17. Mistrzostwa
 1. R. Neżmetdinow
 2. W. Władimir srebro
 3. A. Łutikow srebro
 4. W. Tarasow srebro
 5. L. Szamkowicz srebro
1958 Soczi 18. Mistrzostwa
 1. R. Neżmetdinow
 2. W. Korcznoj srebro
 3. L. Poługajewski srebro
 4. S. Furman srebro
1959 Woroneż 19. Mistrzostwa
 1. A. Łutikow
 2. L. Szamkowicz
 3. L. Poługajewski
1960 Perm 20. Mistrzostwa
 1. M. Tajmanow złoto
 2. W. Tarasow złoto
 3. A. Łutikow
1961 Omsk 21. Mistrzostwa
 1. L. Poługajewski
 2. W. Antoszyn srebro
 3. L. Biełow srebro
 4. G. Borisenko srebro
 5. A. Lein srebro
 6. R. Neżmetdinow srebro
1963 Czeliabińsk 22. Mistrzostwa
 1. A. Lein
 2. G. Iliwicki
 3. M. Balitinow brąz
 4. R. Neżmetdinow brąz
 5. W. Terentiew brąz
1964 Kazań 23. Mistrzostwa
 1. N. Krogius
 2. G. Borisenko srebro
 3. A. Lein srebro
1966 Saratów 24. Mistrzostwa
 1. W. Sergiewski
 2. I. Zacharow srebro
 3. A. Lein srebro
1968 Groznyj 25. Mistrzostwa
 1. A. Zajcew
 2. A. Lein
 3. W. Cieszkowski brąz
 4. J. Szabanow brąz
1970 Kujbyszew 26. Mistrzostwa
 1. A. Karpow
 2. N. Krogius
 3. W. Antoszin brąz
 4. O. Dementiew brąz
1971 Penza 27. Mistrzostwa
 1. W. Zilberstein
 2. O. Dementiew
 3. N. Raszkowski brąz
 4. O. Czernikow brąz
1972 Rostów nad Donem 28. Mistrzostwa
 1. W. Cieszkowski
 2. N. Raszkowski srebro
 3. G. Timoszczenko srebro
1973 Omsk 29. Mistrzostwa
 1. W. Kurieński
 2. J. Rusakow srebro
 3. W. Cieszkowski srebro
1974 Tuła 30. Mistrzostwa
 1. N. Raszkowski
 2. J. Anikajew srebro
 3. A. Suetin srebro
 4. L. Tołonien srebro
1976 Nowosibirsk 31. Mistrzostwa
 1. N. Raszkowski
 2. G. Timoszczenko
 3. J. Anikajew
1977 Wołgograd 32. Mistrzostwa
 1. W. Żurawlew złoto
 2. L. Psachis złoto
 3. A. Panczenko
1979 Świerdłowsk 33. Mistrzostwa
 1. A. Panczenko
 2. L. Psachis srebro
 3. N. Raszkowski srebro
1980 Kazań 34. Mistrzostwa
 1. A. Pietruszin
 2. E. Kozłow
 3. S. Dwoiris brąz
 4. W. Czechow brąz
1981 Władimir 35. Mistrzostwa
 1. P. Zarubin
 2. S. Dwoiris
 3. W. Biezman
1982 Stawropol 36. Mistrzostwa
 1. W. Czechow
 2. A. Wajser
 3. J. Anikajew brąz
 4. R. Wasiliew brąz
 5. S. Zarubin brąz
 6. A. Filippow brąz
 7. A. Chasin brąz
1984 Brańsk 37. Mistrzostwa
 1. G. Tunik
 2. A. Pietruszin
 3. S. Dwoiris brąz
 4. J. Meister brąz
1985 Świerdłowsk 38. Mistrzostwa
 1. A. Pietruszin
 2. E. Gleizerow srebro
 3. J. Jakowicz srebro
1986 Smoleńsk 39. Mistrzostwa
 1. W. Sztyrienkow
 2. A. Goldin srebro
 3. A. Charitonow srebro
1987 Kursk 40. Mistrzostwa
 1. A. Charitonow
 2. W. Ruban
 3. A. Panczenko brąz
 4. A. Chasin brąz
1988 Woroneż 41. Mistrzostwa
 1. E. Gleizerow
 2. R. Chołmow
 3. W. Ruban
1989 Gorki 42. Mistrzostwa
 1. A. Wyżmanawin
 2. S. Dwoiris
 3. A. Drejew
1990 Kujbyszew 43. Mistrzostwa
 1. M. Makarow
 2. A. Charłow srebro
 3. W. Szczerbakow srebro
 4. W. Kramnik srebro
 5. M. Sorokin srebro
1991 Smoleńsk 44. Mistrzostwa
 1. S. Rublewski
 2. M. Makarow
 3. I. Ibragirow
1992 Oreł 45. Mistrzostwa
 1. A. Gawriłow
 2. P. Tregubow
 3. K. Landa
1993 Tiumeń 46. Mistrzostwa
 1. A. Biezgodow
 2. E. Muchamietow
1994 Elista 47. Mistrzostwa
 1. P. Swidler
1995 Elista 48. Mistrzostwa
 1. P. Swidler
 2. E. Bariejew
 3. A. Chalifman
1996 Elista 49. Mistrzostwa
 1. A. Chalifman
 2. A. Drejew
 3. S. Dwoiris
1997 Elista 50. Mistrzostwa
 1. P. Swidler
 2. E. Bariejew
 3. A. Drejew
1998 Petersburg 51. Mistrzostwa
 1. A. Morozewicz
 2. P. Swidler
 3. K. Sakajew
1999 Moskwa 52. Mistrzostwa
 1. K. Sakajew
 2. A. Biezgodow
 3. A. Łastin brąz
 4. M. Kobalija brąz
2000 Samara 53. Mistrzostwa
 1. S. Wołkow
 2. A. Rustemow
 3. A. Charłow
2001 Elista 54. Mistrzostwa
 1. A. Motyliew
 2. A. Łastin
 3. A. Charłow
2002 Krasnodar 55. Mistrzostwa
 1. A. Łastin
 2. P. Smirnow
 3. A. Korostyliew
2003 Krasnojarsk 56. Mistrzostwa
 1. P. Swidler
 2. A. Morozewicz
 3. W. Malachow
2004 Moskwa 57. Mistrzostwa
 1. G. Kasparow
 2. A. Griszczuk
 3. A. Drejew
2005 Moskwa 58. Mistrzostwa
 1. S. Rublewski
 2. D. Jakowenko
 3. A. Morozewicz
2006 Moskwa 59. Mistrzostwa
 1. E. Alekseev
 2. D. Jakowenko
 3. E. Inarkiev
2007 Moskwa 60. Mistrzostwa
 1. A. Morozewicz
 2. A. Griszczuk
 3. E. Tomashevsky
2008 Moskwa 61. Mistrzostwa
 1. P. Swidler
 2. D. Jakowenko
 3. E. Alekseev
 4. E. Tomashevsky

Medaliści Mistrzostw Rosji

Mistrzowie Rosji 2009-2011http://szachowavistula.pl/vistula/

e-mail

Valid XHTML 1.0 Transitional