Bardzo dziwna partia

Białe nie reagowały nawet przez sekundę na działania przeciwnika.
Czarne przeprowadziły atak w stylu Arno Gayera, nieżyjącego już legendarnego stołecznego szachisty, który interesował się tylko atakiem i rozwijaniem inicjatywy. Gayer potrafił pokonać w taktyce nawet bardzo silnych przeciwników, jednak nie dysponował techniką gry konieczną dla odnoszenia sukcesów w turniejach.

Nahnsen,K (2004) - Pietzsch,M (2185) [A00]
31st Kiel Open 2018 Kiel GER (4.10), 29.07.2018
1.g3 e5 2.c4 Sc6 3.Gg2 Gc5 4.e3 a6 5.Se2 d6 6.0-0 Ga7 7.d4 h5 8.b3 Silniej wygląda 8.b4 exd4 9.b5 dxe3 10.bxc6 exf2+ 11.♔h1 z pewną przewagą białych.

8... h4 9.Gb2? Słaby ruch, po 9.♘bc3 hxg3 10.fxg3 ♗g4 11.♖f2 przewaga białych nie była zbyt duża.
9...hxg3 10.hxg3 Pozycja białych jest skompromitowana. Po 10.fxg3 ♕g5 11.♘bc3 ♘f6 12.♖xf6 ♕xf6 13.♘d5 mozna było przejawić inicjatywę za cenę jakości, ale wątpliwe żeby to wyrównało szanse.
10...Hg5 Ulubione oręże Arno Gayera - atak po kolumnie h.
11.dxe5

11...Hh6 0-1 Białe straciły ducha i poddały partię, choć do mata jeszcze daleko. Zobaczmy przykładowy wariant 11...♕h6 12.♖e1 dxe5 13.♘ec3 ♕h2+ 14.♔f1 ♗h3 15.♗xh3 ♕xh3+ 16.♔e2 ♕g4+ 17.♔d2 O-O-O+ i czarne mogą z powodzeniem prowadzić atak na słabo zmobilizowane siły przeciwnika.
Jako ciekawostkę należy powiedzieć, że szybciej do zwycięstwa prowadziło 11...dxe5 12.♖e1 ♕h5 13.♔f1 ♗h3 14.♘f4 ♗xg2+ 15.♘xg2 ♕h1+ 16.♔e2 ♕xg2 ze zdobyczami materialnymi.

Paweł Z. Kruza i Adam Umiastowski

Vistula Chess Monthly

Logo Vistula