A po co nam wieża?

Interesujące studium z nietypowym wykorzystaniem wieży. Białe piony stwarzają groźbę mata, nastepnie dołącza do nich jeszcze skoczek. Jedyną czarną bierką zdolną do ruchu okazuje się hetman.
W drugiej części zadania wieża nieustannie blokuje kontrgę hetmana, podsuwając się pod bicie. Oczywiście wieża jest nietykalna, gdyż grozi mat skoczkiem. Na finiszu wieża zdobywa piona, aby odeprzeć groźbę poświęcenia hetmana z patem. W końcu do gry włącza się wolny pion, czarne znajdują się w zugzwangu i kapitulują.

Kasparjan G.
1937

Wygrana białych

1.f4+ Kf6 1...Kh6 2.g5+ Kh5 3.g4#.
2.Sb4 g5! 2...g6? 3.Sd5+ Kg7 4.f6+ Kh8 5.Sc7 Hc8 6.Wa8.
3.Sd5+ Kg7 4.f6+ Kg6! Cofnięcie króla na ósmą linię prowadziło do straty hetmana 4...♔f8 5.♘c7 ♕b8 6.♖a8 ♕xa8 7.♘xa8 z wygraną białych.
5.f5+ Kh6 6.Se7 Ha8

7.Wb7 7.♖xa8 pat.
7...Hb8 Wieża jest nietykalna: 7...♕xb7 8.♘g8 mat!
8.Wc7 Ha8

9.Wc6 Hb8 10.Wd6 Ha8 11.Wd5 Hb8 12.We5 Ha8 13.We4 Hb8

14.Wf4 Ha8 14...gxf4 15.♔h4 i 16.g5 mat.
15.Wf3 Hb8 16.Wxa3! Bardzo ważne posunięcie! Po 16.c5? ♕xg3+ 17.♖xg3 jest pat.
16...Ha8 17.Wf3 a3 18.c5 Hb8 19.Wf4 Ha8 20.c6

1-0 Mat jest nie do odparcia np. 20... ♕h8 21.♖f2 ♕xf6 22.♘g8+ ♔g7 23.♘xf6 ♔xf6 24.c7 ♔e7 25.c8=♕ ♔f6 26.♕d8+ ♔g7 27.f6+ ♔g6 28.♕g8+ ♔h6 29.♕g7 mat.

Paweł Z. Kruza i Adam Umiastowski

Vistula Chess Monthly

Logo Vistula