Za mało figur?

Mała liczba figur na szachownicy nie wyklucza utworzenia siatki matowej. Po wstępnych ofiarach na arenę wkracza duet wieża i goniec. Skuteczność tych dwóch figur może stać się inspiracją w grze praktycznej. Zadanie Korolkowa ma wymiar praktyczny - działania na liniach poziomych i ukośnych mogą znakomicie się uzupełniać.

Korolkov, V.
1930

Wygrana białych

1.h8H+ Hxh8 2.Ge5! Hxe5 3.Wg8+ Kxf7 4.Gc4+ Kf6 5.Wg6+ Kxf5 6.Gd3+ Kf4 7.Wg4+ Kxf3 8.Ge2#

1-0

Paweł Z. Kruza i Adam Umiastowski

Vistula Chess Monthly

Logo Vistula