Wybory w PZSzach Warszawa 2017

Wybory w Polskim Związku Szachowym w Warszawie przy ul. Wawelskie 56 odbyły się w dniu 18 czerwca, nowym prezesem Związku został Adam Dzwonkowski.

Zebranie sprawozdawczo - wyborcze stało się areną wyborów nowych władz związku. Delegaci w liczbie 59 reprezentowali szesnaście województw.

Wybory PZSzach Warszawa 2017
Od lewej Adam Dzwonkowski, Tomasz Delega, Radosław Jedynak

Sprawozdanie ustępującego zarządu przedłożył prezes Tomasz Delega.

Następnie delegaci zapoznali się z programami dwóch kandydatów na stanowisko prezesa, Adama Dzwonkowskiego i Radosława Jedynaka.

Wybory PZSzach Warszawa 2017, Radosław Jedynak przedstawia swój program.

Kolejnym etapem było głosowanie. W głosowanu delegacie wsparli 33 głosami Adama Dzwonkowkiego, zaś 26 głosami Radosława Jedynaka. Nowym prezesem Polskiego Związku Szachowego, będącego związkiem klubów sportowych został Adam Dzwonkowski.

Wybory PZSzach Warszawa 2017,
nerwowe chwile oczekiwania na wynik wyborów, po lewej Adam Dzwonkowki.

Vistula Chess Monthly

Logo Vistula