Felietony

Wszystkie drogi prowadzą do remisu?

Być może wszystkie drogi prowadzą do Rzymu, ale na pewno nie do remisu w partii szachowej. Dotyczy to również „mających tendencje remisowe” końcówek wieżowych.

Vujacic,B - Hradetzky,T
Magyarorszag, 1968

Posunięcie białych

1.Wd5! Wc1 Droga do remisu może być dość zaskakująca 1...Wd4!! 2.c5 Kxe4 3.Wd7! Wc4!=, może być też prozaiczna 1...♖h1 2.c5 ♔xe4 3.♖d8 ♔f4 4.♖f8+ ♔e4 5.c6 ♔d5 6.♖f2 e4 7.♖b2 e3 8.♔b7 ♖c1 9.c7 ♔d4 10.c8=♕ ♖xc8 11.♔xc8 ♔d3. We wszystkich rozwiązaniach czarne oddają wieżę za wolnego piona c, następnie promują własnego wolnego piona, zmuszając białe do oddania wieży.
2.c5+- Kxe4?? Remis wciąż był osiągalny: 2...♖c4 3.♔d6 ♖xe4 4.c6 ♖c4 5.♖c5 ♖d4+ 6.♔e6 ♖d8 7.c7 ♖c8 8.♔d7 ♖xc7+ 9.♔xc7 e4=;
albo 2...♖h1 3.c6 ♔xe4 4.♔d6 ♖h6+ 5.♔c5 ♖h1 6.♖d8 ♖c1+ 7.♔b6 ♖b1+ 8.♔a7 ♖c1 9.♔b7 ♔f3 10.♖f8+ ♔g3 11.♖e8 ♔f4 12.c7 e4 13.c8=♕ ♖xc8 14.♖xc8 e3.
3.Kd6!

1-0 Czarny pion zostął schwytany i ginie bezpowrotnie.

Paweł Z. Kruza i Adam Umiastowski

Vistula Chess Monthly

Logo Vistula