Felietony

Wolne piony

Wolne piony na każdym etapie gry mają wielką siłę. Tak jest również w czystych końcówkach pionowych, niekiedy takie piony same wygrywają partię...
W pozycji diagramu czarne mają dwa wolne piony, białe tylko jednego i do tego pod kontrolą czarnego króla. Ta okoliczność przesądza o sukcesie czarnych.

Skulis - Petrovikis,D
Greece, 1979

Posunięcie czarnych

1...h5 2.gxh6 gxh6 3.e4 dxe4! 4.Kc3!? Nie pomaga przełom pionowy po 4.Kxc4 Kxa5 5.d5 gdyż czarne piony są bardziej skuteczne: 5...exd5+ 6.Kd4 Kb6-+; albo 4.d5 e3!! 5.Kc3 exd5 6.e6 d4+ 7.♔xc4 e2-+ i czarny pion dochodzi do pola przemiany pierwszy.

4...e3!! 4...Kxa5? 5.d5 Kb6 6.dxe6=.
5.d5 exd5 6.e6 d4+ 7.Kc2 e2 8.Kd2 d3 9.e7 c3+ 10.Ke1 c2

0-1 Białe poddały ze względu na wariant 11.e8=♕ c1=♕+ 12.♔f2 ♕f1+ 13.♔g3 e1=♕+ pojawienie się drugiego czarnego hetmana kończy walkę.

Paweł Z. Kruza i Adam Umiastowski

Vistula Chess Monthly

Logo Vistula