Warto czytać komentarze do partii

Pozycja na diagramie nie pojawiła się w partii byłego mistrza Polski. Znaleźliśmy ją w komentarzu Niemca dla jugosłowiańskiego „Informatora”. Kombinacja z poświęceniem kilku figur, w tym hetmana, kryje w sobie piękno.

Kindermann,S - Skrobek,R
Warszawa, 1983

Pozycja z analizy

Ruch czarnych

1...Gh6+!! Wprawdzie białe mają przewagę wieży, ale zagrożenie przychodzi z niespodziewanej strony.
2.Hxh6 Bicie gońca wydaje się oczywiste, zasłona wieżą nie ratowała pozycji 2.Wd2 cxd2+ 3.Sxd2 Gxd2+ 4.Kxd2 i czarny król jest odsłonięty 4...Wb2+ 5.Ke1 Hb4+ 6.Kf1 Sxe6 7.Ge2 Wb1+ 8.Kf2 Hd4+ 9.Kg3 He5+ 10.Kf2 Wxh1 zginęła biała wieża i teraz czarne mają przewagę wieży.
2...Hc2+!! Poświęcenie hetmana pozwala zamatować.
3.Gxc2 Se2 mat.
0-1

Paweł Z. Kruza i Adam Umiastowski

Vistula Chess Monthly

Logo Vistula