Felietony

Ukryte studium

Pozycja z partii praktycznej, która zawiera ukryte możliwości godne studium dobrego autora.

Mollov,E - Kerchev,Z
Sofia, 1988

Posunięcie białych

1.Ga4! 1.Kd6 Ge2 2.Ga4! a) 2.Kc5? Kc7=; b) 2.Gb7?! Gf3 3.Gc6 (b) 3.Ga6? Ge2 4.Gc8 Ga6=).
1...Gc4+ 2.Kd6 Gb5 2...Ga6 3.Kc6+-.
3.Gb3 Gc4! 3...Gxd7 4.a6 Gc8 ( 4...Gh3 5.Gd5+-; 4...Kc8 5.Gd5+-) 5.a7 Gb7 6.Gd5 Kc8 7.Gc6+-.

4.Ga2!! Gb5 4...Gxa2 5.a6 Gb1 6.Ke5!+-.
5.Gd5! Gc4 5...Gxd7 6.a6+-; 5...Ge2 6.Gb7Gb5 7.Kc5! Gxd7 8.Kb6!+-.
6.Gb7 Ge2 6...Gb5 7.Kc5! Gxd7 8.Kb6!+-.
7.Kc6 1-0

Paweł Z. Kruza i Adam Umiastowski

Vistula Chess Monthly

Logo Vistula