Trzy figury (5) Carl Schlechter wypędza króla z domu

Jeszcze jeden przykład na zastosowanie gońców Horwitza. Tym razem został poszkodowany nasz świetny mistrz Dawid Przepiórka (1880 - 1940), w walce z super mistrzem Carlem Schlechterem (1874 - 1918). Pokazujemy ostatni akord pojedynku, zaskakujące poświęcenie gońca.

Schlechter, Carl -- Przepiorka, Dawid
Nuernberg 1906 1-0

1.♗xg6! Walka jest skończona, choć wiele wariantów jeszcze wymaga wyjaśnienia.
Po 1... fxg6 (oczywiście nie 1...hxg6 2.♕h8 mat) 2.♕h6 (grozi mat na g7 ) 2...♔f7 ( matem kończy się 2...♗f6 3.♕xh7+ ♔f8 4.♕f7#) 3.♕xh7+ ♔e6 4.♕xg6+ ♗f6 ( po biciu gońca 4...♔xe5 następuje 5.f4 mat ) 5.♗xf6 ♕xf6
Forsowny mat następował po biciu wieży 5...♕xc7 6.♗g5+ ♔d7 7.♕f7+ ♔d6 8.♗f4+ ♖e5 9.♗xe5+ ♔xe5 10.♕xc7+ ♔f6 11.♕d6+ ♗e6 12.♖c1 dxe3 13.f4 ♖e8 14.♖c7 ♔g6 15.♕e5 ♗d7 16.♕g5+ ♔h7 17.♖xd7+ ♖e7 18.♖xe7+ ♔h8 19.♕g7#.)
6.♖c6+ ♔d7 7.♕xf6 po stracie hetmana król szybko pada ofiarą białych figur 7...♖e4 8.♖fc1 ♔e8 9.♕g6+ ♔d8 10.♖c7 ♗d7 11.♕d6 ♔e8 12.♕xd7+ ♔f8 13.♕f7#.
1-0

Vistula Chess Monthly

Logo Vistula