Szachowa Vistula

Savielly Tartakower


O Savielly Tartakowerze
Savielly Tartakower turnieje 1905 -1907

Ostenda 1907 Wiedeń 1907 Karlsbad 1907 Wiedeń 1908

Turniej w Ostendzie pokazał rosnące umiejętności młodego gracza, który będąc debiutantem zdołał zająć znakomite 11. miejsce w maratońskich zawodach. Okres studiów w Wiedniu zaowocowal kontaktem z silnymi szachistami z całego imperium Austro-Węgier.

Na turnieju w Ostendzie w 1907 roku Tartakower zajął 11 miejsce.

Turniej Ostenda-B
Ostenda 1907 - tabela końcowa

M.Nazwisko, ImięLatFedPkt.12345678901234567890123456789
1:Bernstein, Ossip24RUS19.5X=01=1111=110==110=11=0111011
2:Rubinstein, Akiba24RUS19.5=X=1=011===01===01111==111111
3:Mieses, Jacques41GER19.01=X10=10=111011111=0111101001
4:Nimzowitsch, Aron20RUS19.0000X1=0====111==11==111=11111
5:Forgacs, Leo25AUT18.5==10X=10==1==1=1=1=10=1=1=111
6:Teichmann, Richard38GER18.001===X===0=01010=110111111111
7:Duras, Oldrich24AUT17.500010=X=0=10101=1111=11101111
8:Salwe, Georg44RUS17.0001=1==X011=11=111====11=0001
9:Marco, Georg43AUT16.50=====11X0===1=1====010111==1
10:John, Walter27GER16.0==0==1=01X==11===0====1=10=11
11:Tartakower, Savielly19FRA16.00=0=0=00==X==1111==1101=11110
12:Znosko-Borovsky, Eugene22RUS15.00100=11====X=010=1=11====0110
13:Cohn, Erich22GER15.01010=000=0==X10=1011111===011
14:Spielmann, Rudolf23AUT15.0==00011000010X=01==1110=11111
15:Blackburne, Joseph65ENG14.5==0==00===001=X101001111111=0
16:Perlis, Julius26AUT13.50=0=01=00=01=10X00=10011111=1
17:Swiderski, Rudolf28GER13.00100==00==0=0011X1=00=1=01111
18:Schories, Georg33GER12.510000000=1=01=010X11110110010
19:Suechting, Hugo32GER12.5=0===00=====0=1==0X0====0=111
20:Billecard, Moritz30FRA12.0001=010===000010101X1==110=0=
21:Cohn, Wilhelm47GER12.0000010==1=00000110=0X11==1101
22:Leonhardt, Paul29GER11.5==00=00=0=1=0001=0==0X0=111=1
23:Von Scheve, Theodor55GER11.01=000000100=010001==01X=011=1
24:Metger, Johannes55GER11.0000==0000=====00=0=0===X11111
25:Shoosmith, Hector W29ENG9.50010001=000==0001010=010X=101
26:Lee, Francis J49ENG9.50000=0010101=00001=10000=X=11
27:Van Vliet, Louis38ENG8.510100001==001000010=00000=X1=
28:Jacob, Franz37GER8.500100001=00000==00011==0100X1
29:Mortimer, James73USA5.00000000000110010010=000000=0X

406 partii: +141 -143 =122


Na turnieju w Wiedniu w 1907 roku Tartakower zajął 3 miejsce.

Turniej Wiedeń 1907

M.Nazwisko, ImięLatFed.Pkt.12345678901234
1:Mieses, Jacques41GER10.0X0=1=111011111
2:Duras, Oldrich24AUT9.01X======11=1=1
3:Tartakower, Saviely19FRA8.5==X1=1=0=01111
4:Vidmar, Milan Sr21AUT8.50=0X==11111101
5:Maroczy, Geza36AUT8.5====X001=11111
6:Schlechter, Carl32AUT7.00=0=1X01==1011
7:Berger , Johann Nepomuk61AUT6.50==011X0==01=1
8:Perlis, Julius26AUT6.50=10001X100111
9:Spielmann, Rudolf23AUT6.010=0===0X=101=
10:Wolf, Heinrich31AUT6.000100==1=X=1==
11:Martinolich, Giovanni Jr23ITA6.00=0000110=X111
12:Loewy, Leopold Jr35AUT3.500000100100X=1
13:Albin, Adolf58AUT3.00=0100=00=0=X0
14:Prokes, Ladislav22AUT2.000000000==001X

91 partii: +41 -23 =27


Na turnieju w Karlsbadzie w 1907 roku Tartakower zajął 14 miejsce.

International Tournament Karlsbad
Carlsbad CZE, 1907.08.20 - 1907.09.17

M.Nazwisko, ImięLatFedPkt.123456789012345678901
1:Rubinstein, Akiba24POL15.0X==0==111=1101111=111
2:Maroczy, Geza37HUN14.5=X0====11=1=111=1=111
3:Leonhardt, Paul29GER13.5=1X=01=1===1=11==1101
4:Nimzowitsch, Aron20URS12.51==X1=====00=01=11111
5:Schlechter, Carl33AUT12.5==10X=0=0====111=1111
6:Vidmar, Milan Sr22YUG12.0==0==X11=101110=11100
7:Teichmann, Richard38GER11.50===10X011==11==0==11
8:Duras, Oldrich24CSR11.5000==01X00=1111111110
9:Salwe, Georg44POL11.000==1=01X==00=11=111=
10:Wolf, Heinrich31AUT10.5=====001=X==111=100==
11:Marshall, Frank30USA10.000=1=1====X1=00=00111
12:Dus Chotimirsky, Fedor27URS10.00=01=0=01=0X101101011
13:Spielmann, Rudolf24AUT9.510===00010=0X01=01111
14:Tartakower, Savielly20FRA9.000010000=0111X0=10111
15:Janowski, Dawid39POL8.5000001=0001001X111011
16:Berger, Johann62AUT7.50===0==00==0==0X110==
17:Chigorin, Mikhail56RUS7.500=0=010=0111000X0101
18:Mieses, Jacques42GER7.5==0000=0011001001X110
19:Olland, Adolf George40NED6.5000000=00101001100X11
20:Cohn, Erich23GER5.0001001000=00000=100X1
21:Johner, Paul19SUI4.500000101==00000=0100X

210 partii: +93 -56 =61


Na turnieju w Wiedniu w 1908 roku Tartakower podzielił 7-8miejsce.

International Tournament International Vienna AUT, 1908 - 1908.04.17

M.Nazwisko, ImięLatFed.Pkt.12345678901234567890
1:Maroczy, Geza37HUN14.0X=1===1==1=1110111=1
2:Schlechter, Carl33AUT14.0=X====1=1=11=111=1=1
3:Duras, Oldrich25CSR14.00=X0===11=111111111=
4:Rubinstein, Akiba25POL13.0==1X=11=000111==1111
5:Teichmann, Richard39GER12.0====X====01==1=11=11
6:Spielmann, Rudolf24AUT11.5===0=X=1==1100=1=111
7:Tartakower, Savielly20FRA11.000=0==X1==11011===11
8:Perlis, Julius27AUT11.0==0==00X=1101==11=11
9:Leonhardt, Paul30GER10.0=001====X1=0=1==110=
10:Mieses, Jacques42GER10.00==11==00X00111==101
11:Marshall, Frank30USA10.0=0010000=1X=10=11111
12:Swiderski, Rudolf29GER9.50000=00111=X1010=111
13:Salwe, Georg45POL8.50=00=110=000X====111
14:Johner, Paul20SUI7.50000010=0011=X1=0011
15:Berger, Johann62AUT7.0100===0==0=0=0X0=011
16:Suechting, Hugo33GER6.5000=00=0==01==1X=0==
17:Von Bardeleben, Curt46GER6.50=000==00=0==1==X0=1
18:Alapin, Simon51RUS6.50000=0==000001111X01
19:Cohn, Erich23GER6.0==0000001100000==1X1
20:Reti, Richard18CSR1.500=00000=000000=000X

191 partii: +64 -59 =68


Info: Savielly Tartakower

Partie: (games)

Partie: (games)

Partie: (games)

Copyright © Adam Umiastowski & Tomasz Lissowski 2021
Pismo utworzone dnia 26-12-1997