Sztuczka

Na szachownicy panuje prawie idealna równowaga materialna, jednak z puntu widzenia strategicznego czarny skoczek stoi fatalnie na bandzie, nie biorąc udziału w grze. Osłabiona jest także ósma linia. Rozstrzyga prosta, ale ładna kombinacja znanego słowacko/czeskiego arcymistrza.

Plachetka,J - King,D
Strasbourg, 1985

Posunięcie białych

1.Sf6+! gxf6 Próba odrzucenia ofiary skoczka prowadzi do mata: 1...Kf8 2.Wd8+ Ke7 3.Sg8 mat; 1...♔h8 2.♕h7 mat.
2.Wg4+ Kh8 Odejście króla do centrum prowadzi do straty hetmana 2...Kf8 3.Hd6+ He7 4.Wg8+ ♔xg8 5.♕xe7.
3.He3 Czarne poddały partię. Pion h6 jest nie do obrony. Malowniczo prezentuje się próba ucieczki króla 3... ♔h7 4.♖h4 h5 5.♖xh5+ ♔g8 6.♕h6 ♖c1+ 7.♕xc1 ♔f8 8.♖h8+ ♔e7 9.♕c5+ ♔d7 10.♖f8 e5 11.♖xf7+ ♔e6 12.♖xb7 ♘xb7 13.♕c8+ ♔d6 14.♕xb7 ze zdobyciem czarnego hetmana i skoczka.
1-0

Paweł Z. Kruza i Adam Umiastowski

Vistula Chess Monthly

Logo Vistula