STRACH MA WIELKIE OCZY

   Jan Kleczyński (ojciec) był świetnym szachistą, ale przy tym stuprocentowym amatorem: posiadał wykształcenie muzyczne (fortepian), redagował oraz wydawał czasopisma o profilu muzycznym, recenzował dla prasy warszawskiej występy innych muzyków i był wybitnym znawcą muzyki oraz techniki pianistycznej Fryderyka Szopena, autorem dłuższej rozprawy na ten temat.
   Przez kilka lat, aż do roku 1866, Kleczyński przebywał w Paryżu, doskonaląc nad Sekwaną umiejętności pianistyczne. Po powrocie do Warszawy, w chwilach wolnych od poważniejszych obowiązków, redagował kąciki szachowe w "Tygodniku Ilustrowanym" i "Kuryerze Warszawskim" (aż do śmierci w 1895 roku).
   Poszukujących większej ilości informacji o tej wybitnej postaci polskich szachów odsyłamy do "Słownika biograficznego polskich szachistów" (tomik I) profesora Tadeusza Wolszy. Czasopisma francuskie utrwaliły przebieg kilku pojedynków szachowych Kleczyńskiego z okresu pobytu we Francji. Oto jeden z nich, o kuriozalnym przebiegu, chyba nigdy dotąd nie drukowany w polskich źródłach:

Jan Kleczyński - Baucher [C30]
Paryż 1865
1.e4 e5 2.f4 Gc5 3.Sc3 d6 4.Sf3 Gg4 5.Gb5+ c6 6.Ga4 Sf6 7.He2 b5 8.Gb3 Hb6 9.d3 0–0 10.Gd2 a5 11.a4 Sbd7 12.f5 Gd4 13.h3 Sh5

Tu białe poddały się ( 0–1 ).

Podający partię do druku redaktor napisał w trudnym dla Słowianina języku szwedzkim:
"Opgivet, skont alle Brikkerne er paa Braettet"("Arbejder-Skak", 1942, p. 29; fra P. Tvedes Scrapbog), co oznacza, że chociaż na szachownicy są wszystkie bierki, to białe ogłosiły kapitulację, a partię miał wynotowaną z innego źródła pan P. Tvedes w swoim notatniku.

Niby racja, ale tymczasem po: 14.hxg4! Sg3 15.Sxd4! (nie wolno 15.Hd1, bo następuje 15...Gf2 mat) 15...Sxe2 16.Sdxe2 b4 17.Sd1 Sc5 18.Ge3 Wfd8 19.0–0 białe mają trzy lekkie figury za hetmana i wcale nie muszą przegrać.

Słusznie napisał kiedyś nasz arcymistrz Ksawery Tartakower:
"Zanim podpiszesz kapitulację w pozycji, która wydaje się beznadziejna, dobrze upewnij się, czy nie masz forsownej wygranej, a przynajmniej remisu".

Ciekawe, prawda?
Co, drodzy Czytelnicy, nie słyszeliście nigdy o tym aforyzmie? No to proszę zapamiętać: jest to typowy dla obecnej epoki fake news czyli zmyślenie, Tartakower wcale tak nie napisał, my tylko żartowaliśmy. Ale przecież ... mógł napisać, więc wychodzi prawie na to samo !

Tomasz Lissowski

Vistula Chess Monthly

Logo Vistula