Felietony

Środek tarczy

Czarny skoczek wyznacza środek tarczy, do której strzelają białe figury. Centralna pozycja czarnego króla ułatwia skoncentrowany atak. Przed matem nie bronią nawet kontrpoświęcenia figur.

MacKenzie, G. -- N. N.
England 1891 1-0

Posunięcie białych

1.♖xe5+! dxe5 Próba osłonięcia króla gońcem zawodziła 1...♗e7 2.♖xe7+ ♕xe7 3.♖e1 ♖c7 4.♖xe7+ ♖xe7 5.♗c6+ ♔f8 6.♗f6 ♖e1+ (6...♖g8 7.♕xd6 ♖g3 8.♕b8+ ♖e8 9.♕xe8#) 7.♕xe1 ♔g8 8.♕g3+ ♔f8 9.♕g7#.
Nie ratowało nawet oddanie hetmana 1...♕e7 2.♖xe7+ ♗xe7 3.♖e1 ♖c7 4.♖xe7+ ♖xe7 5.♗c6+ ♔f8 6.♗f6 ♖e1+ 7.♕xe1 ♔g8 8.♕g3+ ♔f8 9.♕g7#.
2.♕xe5+! ♕xe5 Po 2...♕e7 białe szybko matowały 3.♗c6+ ♖xc6 4.♕b8+ ♖c8 5.♕xc8+ ♕d8 6.♖xd8#, albo 2...♔d7 3.♕f5+ ♔e8 4.♗xf7+ ♕xf7 5.♕xc8#.
3.♗c6+! ♖xc6 4.♖d8# 1-0

Vistula Chess Monthly

Logo Vistula