Słabość ósmej linii (2)

Słabość ósmej linii czasami wyraża się w niezręcznym ustawieniu figur wypełniająych funkcje obronne. W poniższej pozycji czarne spiętrzyły figury na kolumnie "b", nieostrożnie osłabiając pozycję własnego króla.

Żurawliow, W. -- Semeniuk, Al
USR 1976 1-0

1.♖d8+! Uderzenie rozdzielające pozorniej silną grupę czarnych figur Po 1... ♖xd8 2.♕xb7 ♖d1+ 3.♔a2 gxf5 4.♕xb6 czarna wieża nie zdoła stawić czoła hetmanowi. Jeszcze szybciej przegrywa 1...♗xd8 2.♕e8#.
1-0

Vistula Chess Monthly

Logo Vistula