Słabość ósmej linii

Słabość ostatniej linii jest zjawiskiem, z którym często spotykają się początkujący. W trakcie gry figury wysuwane w kierunku pozycji przeciwnika stopniowo tracą kontakt ze swoim królem. A ponieważ natura nie znosi próżni, przeciwnik natychmiast wpada na pomysł atakowania króla i czasem dochodzi do bolesnego mata. Antidotum na tę przypadłość nosi nazwę "furtka", czyli okienko dla króla uzyskiwane przez wysunięcie do przodu jednego z pionów.

Mileika, Y. -- Kveinys, A.
USSR 1963 1-0

1.♖a7! ♕b6 Oczywiście nie można bić wieży 1...♕xa7 2.♕d8+ ♖xd8 3.♖xd8#.
2.♖b7!! Czarne poddały partię, gdyż tracą hetmana 2... g6 3.♖xb6 ♖cxb6 4.♖c1 ♗a2 5.♗c8. Bicie wieży w dalszym ciągu jest nie do przyjęcia: 2...♕xb7 (albo 3.♕d8+ ♕xd8 4.♖xd8#) 3.♕d8+ ♖xd8 4.♖xd8# .
1-0

Vistula Chess Monthly

Logo Vistula