8. Sharjah Cup for Women Sharjah 2017

W turnieju Sharjah Cup w Zjednoczonych Emiratach Arabskich wystartowały nasze dwie reprezentantki srebrnej drużyny olimpijskiej Monika Soćko i Karina Szczepkowska-Horowskaoraz Julia Soćko.
Nasze szachistki odniosły pełny sukces, monika Soćko wygrała turniej wynikiem 7,5 pkt z 9 partii, Karina Szczepkowska-Horowska zajęła drugie miejsce zdobywając 7 pkt. Trzecie miejsce zajęła arcymistrzi Anna Zozulia z Ukrainy/Belgii z 7 pkt., czwarta była reprezentantka Gruzji Keti Tsatsalashvili, piąta Subbaraman Vijayalakshmi z Indii, szósta Adriana Nikolova z Bułgarii, wszystkie po 6,5 pkt.

Wyniki turnieju Sharjah 2017

W ósmej rundzie Monika Soćko rozegrała partię w wymiennym wariancie obrony Caro-Kann. Na pierwsze oznaki ataku na skrzydle królewskim czarne popełniły błąd taktyczny i krol znalazł się pod matowym atakiem,

Soćko, Monika (2471) -- Vakhania, Alexandra (2114)
8th Sharjah Cup for Women (Round 8) Sharjah UAE 2017.12.20 1-0 B13
1.e4 c6 2.d4 d5 3.exd5 cxd5 Wymienny wariant obrony Caro Kann.
4.♗d3 ♘f6 5.c3 ♘c6 6.♗f4 e6 7.♘f3 ♗d6 8.♗xd6 ♕xd6 9.♕e2 O-O 10.O-O ♕f4 11.♘bd2 b6 12.♖ae1 ♗b7 13.g3 ♕c7 14.♘h4 ♘a5 15.f4 ♖ac8 16.g4

16...♘c4? Dobrą grę obiecywało 16...g6 17.g5 ♘h5 18.♘g2 ♘c4 19.♘xc4 dxc4 20.♗e4 ♗xe4 21.♕xe4 ♖ce8 22.♘e3 f6 23.♘g4 a6 24.♖e3 b5 25.♖h3 ♔h8 26.♖hf3 ♔g8 27.b3 ♖e7 28.♕e1 ♕c6 29.♕h4 fxg5 30.♕xg5 ♖g7 31.♘e5 ♕d5 32.bxc4 bxc4.
17.g5 ♘e8 18.f5 ♘xd2 19.♕xd2 ♘d6 20.f6 g6 21.♘f3 ♘e4 22.♗xe4 dxe4 23.♘e5 ♖fd8 24.♕f4 b5 25.♖e3

25...b4 Czarne nie potrafią powstrzymać planu białych polegającym na ataku ciężkimi figurami na kolumnie h. Najbliższe planowane posunięcia to manewr We3-h3 i Hf4-h4.
Np. 25...♖d5 26.h4 a5 27.h5 ♖f8 (po 27...gxh5 28.g6 grozi Hh6 i Hg7 mat) 28.hxg6 fxg6 29.f7+ Wolny pion bliski pola przemiany stanowi groźną broń 29...♖xf7 30.♘xf7 i czarne straciły wieżę.
26.♖h3 ♖d5 Inne posunięcia także nie ratowały: 26...h5 27.♖xh5 gxh5 28.g6 fxg6 29.♕h6 ♖d7 30.♘xd7 ♕xd7 31.♕xg6+ ♔f8 32.f7 i dochodzący pion rozstrzyga; 26...♕d6 27.♕h4 h5 28.gxh6 ♔h7 29.♘xf7 ♕c7 30.♘e5 b3 31.axb3 e3 32.♕g4 ♖g8 33.f7 i czarne muszą oddać wieżę.
27.♖xh7 ♖xe5 Mat jest nieuchronny także po 27...♔xh7 28.♕h4+ ♔g8 29.♕h6 i 30.♕g7 mat.
28.♕h4 ♖xg5+ 29.♕xg5 Białe matują w kilka posunięć po: 29...♔xh7 30.♕h4+ ♔g8 31.♕h6 ♕xh2+ 32.♔xh2 bxc3 33.♕g7 mat;
29....♕f4 30.♕xf4 ♔xh7 31.♕h4+ ♔g8 32.♕h6 bxc3 33.♕g7 mat;
29....♕d6 30.♖h8+ ♔xh8 31.♕h6+ ♔g8 32.♕g7 mat;
29....♕d6 30.♕h6 ♕xd4+ 31.cxd4 e3 32.♖h8 mat.
1-0

Zdobywczyni drugiego miejsca Karina Szczepkowska-Horowska wygrała w znakomitym stylu z arcymistrzynią z Azerbejdżanu Zejnab Mamedjarową. Przedmiotem sporu była obrona holenderska, po błędzie we wczesnym stadium debiutu król czarnych znalazł się pod norderczym ostrzałem. Wobec grożącego mata czarne oddały materiał i przegrały w okolicach 30. posunięcia.

Szczepkowska-Horowska, Karina (2419) -- Mamedjarova, Zeinab (2363)
8th Sharjah Cup for women (Round 5) Sharjah UAE 2017.12.18 1-0 A81
1.d4 f5 2.g3 ♘f6 3.♗g2 g6 Obrona Holenderska ma wielu zwolenników, ze względu na asymetrię pozycji stwarza wiele okazji do rozstrzygnięć taktycznych.
4.♘h3 ♗g7 5.♘f4 O-O 6.h4 e6 Posunięcie spoza podręczników debiutowych, wśród stosowanych dotychczas rozwiązań najbardziej popularne są 6...d6, 6...He8, 6...Sc6, 6...Gh8.
7.h5 ♕e8 8.hxg6 hxg6 9.c4 ♕f7 10.♘c3 ♖e8 11.e3 c6 12.d5 e5 13.♘h3 e4 14.♘g5 ♕e7 15.d6 ♕d8 16.c5

16... ♖e5?! W wariancie 16...♘a6 17.♕b3+ ♖e6 18.♕a3 b6 19.b4 bxc5 20.♘xe6 dxe6 21.bxc5 ♘d7 22.O-O ♘axc5 pozycja pozostawała w przybliżeniu równa.
17.♕b3+ ♘d5 18.f4 ♘a6

19.fxe5?! Trudno oprzeć się pokusie bicia wieży, bardzo silne 19.♘gxe4 ♖xe4 20.♘xd5 ♖e6 21.♘e7+ ♔f8 22.♕a3 prowadziło do utrwalenia przewagi białych, beż żadnego ryzyka.
Czarne prawdopodobnie nie miały innego wyjścia jak bić skoczka 22...♖xe7 23.dxe7+ ♕xe7 24.♗d2 ♕xc5 i po 25.♕b3 pozostać bez jakości ze skompromitowaną pozycją.
19...♘xc5?? Czarne popełniają decydujący błąd. Po 19...♕xg5 20.♘xd5 ♕xg3+ 21.♔f1 cxd5 22.♕xd5+ ♔f8 23.♗d2 ♕xe5 wyrównywały szanse.
20.♘xd5 ♘xb3 21.♘e7+ ♔f8 22.axb3 ♗xe5 23.♖h7 Jeszcze silniejsze było 23.♘xg6+ ♔g7 24.♘e7 ♗xd6 25.♘xf5+ ♔g8 26.♖h8+ ♔xh8 27.♘f7+ ♔h7 28.♘xd8 itd.
23...♕e8 Więcej obiecywało 23...♔e8 24.♔f2 ♗xd6 25.♘xc8 ♗xg3+ 26.♔xg3 ♕xg5+ 27.♔f2 ♖xc8 gdyż uwolniony hetman mógł jeszcze długo nękać króla.
24.♗d2 ♗xb2 25.♖b1 ♗f6 26.♔e2 Możliwe było wycofanie skoczka 26.♘h3 ♗xe7 ( na 26...g5 białe grają 27.♔f2 a5 28.♖h1 z szybkim zwieńczeniem ataku) 27.dxe7+ ♕xe7 28.♖xe7 ♔xe7 29.♗c3 i białe mają przewagę dwóch figur.
26...b6 27.♖bh1 ♗a6+ 28.♔f2 ♗xg5 29.♗c3 ♗xe7 30.dxe7+ Mat najdalej w 5 posunięć następował po 30.♖g7 ♗h4 31.♖xh4 ♕e5 32.♗xe5 ♗c4 33.♖h8+ ♗g8 34.♖hxg8 mat.
30...♕xe7 31.♖h8+ ♔f7 32.♖1h7+ ♔e6 33.♖xe7+ Czarne poddały partię, po 33... ♔xe7 34.♖xa8 pozostają ze stratą wieży i gońca.
1-0

Tabela turniejowa Sharjah 2017

Paweł Z. Kruza i Adam Umiastowski

Info: http://chess-results.com/tnr317851.aspx

Partie: (games)

Vistula Chess Monthly

Logo Vistula