Felietony

POMNIKOWA MONOGRAFIA
MIĘDZYNARODOWA BIBLIOGRAFIA HISTORII SZACHÓW
I GIER STOLIKOWYCH

     (teksty w mało dostępnych monografiach i rocznikach)

Siegrfried Schőnle
Redifordis Verlag (Austria) 2011
     W ciągu wieków szachy były przede wszystkim grą, która oddziaływała na kulturę we wszystkich zakątkach świata. Książka niemieckiego autora omawia wielopostaciowy wpływ, jaki szachy wywarły na rozliczne dziedziny wiedzy i sztuki: literaturę, matematykę, psychologię, film, filozofię, teatr, muzykę, sztuczną inteligencje i język. Znikomą jej część stanowi wyliczenie prac dotyczących praktycznego aspektu gry: debiutów, gry środkowej i końcówek.
     Od dwóch dekad osoby trudniące się badaniami historii szachów i innych gier stolikowych mają łatwy i bezpośredni dostęp do źródeł via internet. Badacze mogą pogłębiać znajomość rozpoczętych tematów i nawiązywać kontakty z kolegami z innych krajów. Zwykle każdy z nich ma swój własny sposób prowadzenia badań i opiera się na wytypowanym przez samego siebie materiale, stosownie do własnych preferencji i potrzeb. Ale chociaż literatura poświęcona szachom, będąca płodem badań prowadzonych przez wiele generacji, jest bardzo obfita, to nie istniała dotąd ani międzynarodowa ani narodowa bibliografia artykułów oraz innych opracowań w typie tej opracowanej przez Siegfrieda Schőnle.

Karta tytułowa

Karta tytułowa

     Jego opracowanie to pierwsza próba zapełnienia tej luki. Autor dokonał przeglądu ponad stu monograficznych i ukazujących się nieregularnie wydawnictw o charakterze zbiorowym: antologii, kalendarzy, opracowań jubileuszowych i związanych z kongresami wszelakiego typu, druków wewnątrzklubowych, jak na przykład „Kalendarze Szachowe” z lat 1984-2011, „Schach-Journal” od numeru 1/1991 do 4/1994, „Quarterly for Chess History” Vlastimila Fiali oraz „Yearbooków” począwszy od ostatniej dekady 20 wieku, głównie z niemieckiego i angielskiego obszaru językowego. Niektóre noty w książce jednakże sięgają nawet 150 lat wstecz. Ogółem not w książce jest ponad 2400, wiele z nich z dodatkowymi objaśnieniami i komentarzami. Dzięki temu czytelnik otrzymuje obszerną informację na temat mało dostępnych materiałów źródłowych. Po raz pierwszy zostały w systematyczny sposób opisane fachowe referaty, które były przygotowane na rozmaite kongresy (np. CCI - Stowarzyszenia Kolekcjonerów Szachowych) lub międzynarodowe spotkania badaczy historii szachów (np. IGK – stowarzyszenia „Kőnigsstein”).

Okładka

Zdjęcie okładki pochodzi ze strony Ken Whyld Association

     Autor ma nadzieję, że z pomocą jego pracy bibliograficznej wiele koleżanek i kolegów znajdzie użyteczne wskazówki i obszerny zasób nieznanych informacji.
http://szachowavistula.pl/vistula/

e-mail

Valid XHTML 1.0 Transitional