Realizacja przewagi figury

Poniżej przykład tego, że wygranie końcówki z figurą więcej może niekiedy być zadaniem bardzo trudnym nawet dla arcymistrzów. Po prostu na szachownicy stanęła taka dziwna końcówka i rosyjski arcymistrz musiał się w niej wykazać dobrą techniką.
Czarne piony są słabe i wymagają nieustannej ochrony, piona f7 broni król, piony na skrzydle hetmańskim będą bronione przez gońca. Białe na początek muszą dotrzeć królem na skrzydło hetmańskie.

Glek,I - Wessman,R
Moscow, 1991

Posunięcie białych

1.Ge3! Gd5 2.Gh6 Ge6 3.Gg7! Gd5 4.g4 Ge6 5.g5 Gd5

6.Ke5 Ge6 Po drugim odejściu 6...Gc6 białe stopniowo pozbawiają przeciwnika swobody ruchów 7.Kd6 ( druga możliwość to 7.♔d4 ♗b5 8.♔c5 ♔e7 9.♔b4 ♔e8 10.♗d4 ♔f8 11.♗h7 ♔e8 12.♗c5 ♔d7 13.♗g8 ♔e8 14.♗d6 ♔d7 15.♗f8 ♔e8 16.♗c5 czarne są w zugzwangu 16...♗d7 17.♔xc4 i białe mają wolnego piona. ) Gb5 8.Kc5 Ke7 9.Kb4 Ke8 10.Gd4! Kf8 11.Gh7 Ke8 12.Ge5 Kd7 13.Gg8 Ke8 14.Gd6 Kd7 15.Gf8 Ke8 16.Gc5+-.
7.Kd6 a5 Przesunięcie piona prędzej czy póżniej będzie wymuszone 7...♗f5 8.♔c6 ( 8.♗d4 ♔f8 9.♗h7 ♗d3 10.♔c7 ♗f5 11.♔b7 a5 12.♔b6 a4 13.♗f6 ♗c2 14.♔b5 ♗b3 15.♗e5 ♔e8 16.♗d6 ♔d7 17.♗f8 ♔e8 18.♗c5 ♔d7 19.♗g8 ♔e6 20.♔b4 ♗a2 21.♔xa4 ♗b3+ 22.♔b5 ♗a2 23.♗d4 ♔e7 24.b4 ) 8...♔e7 9.♔b7 ♗b1 10.♔xa6.
8.Kc6 a4

9.Gf6 Gf5 10.Kb5 Gd3 11.Kxa4 Gc2+ 12.Kb5 Gb3

13.Gd4! Kf8 14.Gh7 Ke8 Po 14...Ga2 wygrywa marsz piona 15.b4!.
15.Gc5! Kd7 16.Gg8 Ke8 17.Ga3! Ga2 18.Kc6 18.b4 cxb3 19.c4 Gb1 20.Gb2 Gd3 21.Kb4+-.
18...Gb1 19.Kd5 Gd3

20.b3! Ważny moment, przełom pionowy kruszy obronę.
20...cxb3 21.c4 Gf5 22.Gb2 Kf8 23.Gh7 Ke7 24.c5 Gg4 25.Gf6+ Ke8 26.Kd6 Gf3 27.Kc7 Ge4 28.c6 Gf5 29.Kb6 Ge4 30.Gg8! Gd5 31.c7 Kd7

32.Gxf7! 1-0 Mała kombinacja na koniec partii, po 32...♗xf7 (32...♗e4 33.♗e6+ ♔xe6 34.c8=♕+) 33.♔b7 ♗d5+ 34.♔b8 białe przmieniają piona w hetmana.

Paweł Z. Kruza i Adam Umiastowski

Vistula Chess Monthly

Logo Vistula